Print this page

SWAN a 4ka zlučujú tímy aj komunikáciu Ilustr.foto: Swan

Sesterské spoločnosti SWAN a 4ka (SWAN Mobile) budú mať od polovice mája k sebe ešte bližšie.

Po viacerých spoločných projektoch ostatných mesiacov, vedenie spoločnosti rozhodlo, že prepojí viaceré tímy v oboch spoločnostiach s cieľom priniesť zákazníkom lepšiu ponuku a servis, oznámila spoločnosť v tlačovej správe.

„Záujem o 4ku po zavedení nových paušálov medzi podnikateľmi rastie a preto potrebujeme posilniť tím pre predaj mobilných telekomunikačných služieb v korporátnom sektore. V týchto dňoch sme tiež spustili predaj služieb 4ka v tradičných SWAN centrách na celom Slovensku. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli vytvoriť dva obchodné tímy, ktoré sa už nebudú deliť podľa produktov, ale podľa cieľovej zákazníckej skupiny," povedal Martin Mosný, výkonný riaditeľ v oboch akciových spoločnostiach, v SWANe aj v SWAN Mobile.

Novým obchodným riaditeľom pre korporátny segment v oboch spoločnostiach sa stane Jaroslav Ferianec, ktorý doteraz pôsobil ako obchodný a marketingový riaditeľ SWAN, a.s. Obchodným riaditeľom pre rezidenčný segment bude Ján Mrva, ktorý doteraz v spoločnosti SWAN pôsobil ako vedúci oddelenia rezidenčného predaja.

Úlohou nových obchodných riaditeľov je zlúčiť obchodné politiky oboch spoločností a vytvoriť nové ponuky pre rôzne zákaznícke segmenty.

Zjednocuje sa aj produktové oddelenie, ktoré bude vytvárať spoločné portfólio produktov oboch spoločností. Povedie ho Jozef Lasz, riaditeľ pre stratégiu SWAN. „Zjednotený produktový tím má identifikovať dopyty a potreby moderného človeka doby dátovej. Vzhľadom na zmeny v obchodnej i produktovej stratégii našich spoločností sme sa rozhodli zjednotiť aj marketing," povedal Mosný.

Od polovice mája sa preto spájajú pod jedno vedenie aj doterajšie marketingové oddelenia SWAN a SWAN Mobile spolu s oddelením korporátnej komunikácie v materskej spoločnosti DanubiaTel. Novovzniknutú divíziu marketingu a komunikácie povedie Roland Kyška, doterajší riaditeľ pre korporátnu komunikáciu DanubiaTel. „V marketingovej divízii vytvárame okrem iného nový silný digitálny tím s cieľom posilniť našu komunikáciu on-line. Vo webe vidíme budúcnosť nielen marketingu, ale aj starostlivosti o zákazníka," povedal Kyška.