Telekomunikačný úrad upozorňuje: Otvorené Wi-Fi siete znamenajú riziko

Telekomunikačný úrad upozorňuje: Otvorené Wi-Fi siete znamenajú riziko

Surfovať na internete počas dovolenky sa dá aj aj bezplatne, pozrite si zoznam bezplatných hotspotov.

 


Okrem možnosti využívania služieb mobilných operátorov sú na mnohých dovolenkových miestach doma i v zahraničí k dispozícii aj bezplatné možnosti pripojenia.

 

Mnohé hotely, námestia, reštaurácie doma i v zahraničí ponúkajú dovolenkárom možnosť pripojiť sa k internetu prostredníctvom Wi-Fi bez ďalšieho poplatku. Okrem toho sú k dispozícii napr. na letiskách, na staniciach, na námestiach, v reštauráciách, na plážach a pod. bezplatné hotspoty. V ich dosahu sa v našom mobile alebo v tablete v zozname sietí identifikujú napr. ako „Free Wi-Fi" alebo „Free Hotspot".

Zoznam takýchto bezplatných hotspotov na Slovensku sa nachádza napr. aj na internetovej stránke Telekomunikačného úradu. "Zoznam je aktualizovaný na základe údajov, ktoré prevádzkovatelia týchto hotspotov dobrovoľne posielajú TÚ SR," píše úrad.

"Pri využití nezabezpečeného pripojenia nezabúdajme, že otvorené a nezabezpečené Wi-Fi siete znamenajú bezpečnostné riziko," upozorňuje Telekomunikačný úrad SR.

Pri využívaní otvorených sietí špecialisti, okrem bežného zabezpečenia prístupového zariadenia, odporúčajú nepripájať sa na nezabezpečené internetové stránky a neposielať dôležité súbory nešifrovanou cestou. Zabezpečené internetové stránky spoznáme podľa predpony „https". Váš internetový prehliadač zabezpečenú komunikáciu obvykle oznámi zobrazením zeleného zámku pri adrese, radí úrad.

Napr. v Taliansku je na niektorých miestach možné využiť aj bezplatné pripojenie na pláži. Vzhľadom na zákonné ustanovenia je pred pripojením potrebné osobne sa zaregistrovať na určenom mieste a získať prístupové meno, heslo a podmienky používania služby. V prípade porušenia stanovených podmienok je prístup zablokovaný.