Maďari spustili pre Slovákov webmagazín Maďari.sk

Maďari spustili pre Slovákov webmagazín Maďari.sk

Nový webmagazín sľubuje, že vám povie všetko, čo ste chceli vedieť o Maďaroch, ale báli ste sa opýtať.

Nový portál má tri časti. Prvá je ako klasický magazín zložený z rubrík: portrét, kultúra, šport, vzdelanie, zaujímavosti. Nezvyčajnou rubrikou sú Otázky a odpovede, v ktorej prináša odpovede odborníkov na mnohé otázky súvisiace so stereotypmi spojenými s maďarskou menšinou na Slovensku. Napríklad Prečo nezmizli Maďari?, Znamená Maďarsko bezpečnostnú hrozbu pre Slovensko?, ale aj otázky spojené s dvojitým občianstvom. Alebo, či je pravda, že by spolu Slováci a Maďari žili v pokoji, nebyť politikov? Tretiu časť tvoria odborné publikácie k téme Maďarov na Slovensku.

 

www.madari.sk


Šéfredaktorkou je prekladateľka Liliana Bolemant, redakciu vedie politológ Géza Tokár. Portál prevádzkuje Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku a Inštitút Fórum pre výskum menším v Šamoríne.

Za projektom sú ľudia, ktorí mali podľa šéfredaktorky dobré aj zlé skúsenosti so spolunažívaním Maďarov a Slovákov na Slovensku. „Často sa stretávali s názormi, ktoré vychádzali zo stereotypného vnímania jedného alebo druhého národa, z hlboko zakorenených predsudkov, s ktorými sa veľmi často bojuje," píše šéfredaktorka v editoriáli. 

"Namiesto dnes často používaného výrazu boja proti odstráneniu rôznych foriem predsudkov, diskriminácie alebo utláčania sme sa rozhodli dať priestor a možnosť pre vytvorenie vlastného názoru pre našich čitateľov o veciach, ktoré nás Maďarov (a predovšetkým Maďarov na Slovensku) trápia, a ktoré nás tešia," píše Liliana Bolemant.