Sliackeho kameňák v Novom Čase skončil

Sliackeho kameňák v Novom Čase skončil

V marci minulý rok začal pre Nový Čas kresliť známy novinár a karikaturista Mikuláš Sliacky. Posledné obdobie sa už jeho kresby v denníku ani na webe neobjavujú.

 

 

Rubrika karikatúr s názvom Sliackeho kameňák v papierovom alebo elektronickom vydaní Nového Času skončila. „Spolupráca medzi redakciou Nového Času a mnou od istej doby prestala fungovať. Presnejšie, ja som karikatúry kresliť neprestal, len NČ ich prestal uverejňovať. Nuž čo, stáva sa. Preto som sa rozhodol považovať našu spoluprácu za ukončenú," povedal Sliacky.

Prvá kresba vyšla Sliackemu v Novom Čase v marci minulého roka, od tej doby mu vyšlo v denníku do 200 karikatúr. Rubrika bola nominovaná na Novinársku cenu 2013.

Požiadali sme o stanovisko vydavateľstvo, to sa nevyjadrilo.

 

Archív M.S.Mikuláš Sliacky vyštudoval Filozofickú fakultu UK v Bratislave, odbor psychológia. V rokoch 1979 – 1992 pôsobil v Roháči, v satiricko-humoristickom týždenníku, ako výtvarný redaktor, neskôr ako hlavný sekretár redakcie, a od r. 1990 ako jeho šéfredaktor.

Od roku 1992 do roku 2010 pôsobil v denníku Pravda. Najskôr ako redaktor, od roku 2005 až do 2010 bol hlavným editorom Pravdy. Od júla 2010 do decembra 2010 pôsobil ako editor ekonomického oddelenia denníka Hospodárske noviny, publikoval pre Forbes aj Sme.