V Dánsku používa internet takmer 100% populácie. Ako je to na Slovensku?

V Dánsku používa internet takmer 100% populácie. Ako je to na Slovensku?

 

 

Penetrácia internetu na Slovensku dosahuje 64 %, čo je o niečo menej než je priemer celého regiónu CEE. Pre porovnanie, najvyššie rozšírenie internetu zo skúmaných štátov regiónu strednej a východnej Európy má Estónsko (90 %), naopak najnižšie Rumunsko (59 %).

Vyplýva to z údajov spoločnosti Gemius, ktorá skúmala penetráciu internetu v dvanástich európskych krajinách: na Slovensku, v Českej Republike, Poľsku, Maďarsku, Dánsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, Rumunsku, Slovinsku, Chorvátsku a Bulharsku.

Zatiaľ čo napríklad v Dánsku používa internet takmer sto percent obyvateľov, na východe Európy je situácia trochu iná. Priemerné rozšírenie internetu v jedenástich analyzovaných štátoch regiónu CEE dosahuje 75 %. Najvyššie je pritom v Estónsku (90 %) a najnižšie v Rumunsku (59 %).

Najviac internetových užívateľov z analyzovaných štátov nájdeme v Poľsku (takmer 22 miliónov) a Rumunsku (9,3 milióna), naopak najmenej v Estónsku (necelý milión). Slovensko s 3,5 miliónmi internetových užívateľov patri medzi krajiny so strednou veľkosťou internetovej populácie.

Rozšírenie internetu v štátoch V4 dosahuje asi 70 % a je tak o niečo nižšie, než je priemer celého regiónu strednej a východnej Európy, a dokonca o 12 percentuálnych bodov nižšie v porovnaní s internetovou penetráciou v pobaltských štátoch.

Dáta pochádzajú z výzkumu gemiusAudience (na Slovensku AIMmonitor).