Forbes zostavil rebríček TOP 9 slovenských značiek. Ktoré to sú?

Forbes zostavil rebríček TOP 9 slovenských značiek. Ktoré to sú?

Magazín Forbes a poradenská spoločnosť PwC zisťovali, ktoré značky na Slovensku majú najvyššiu hodnotu.

 

 

„Top deväť slovenských značiek, ktoré pre rok 2013 vybral magazín Forbes, má celkovú finančnú hodnotu 821 miliónov eur. Až 60 percent pripadá na značky troch najväčších slovenských bánk, Slovenskej sporiteľne, VÚB banky a Tatra banky. Prvú päťku dopĺňa antivírusová spoločnosť ESET a naftársky koncern Slovnaft," píše slovenské vydanie časopisu Forbes.

Rebríček TOP slovenských značiek za rok 2013 (v mil. eur)

1. Slovenská sporiteľňa 200
2. VÚB banka 150
3. Tatra banka 146
4. ESET 123
5. Slovnaft 103
6. Matador 49
7. Zlatý Bažant 29
8. Rajec 13
9. Sygic 8

Magazín Forbes oslovil 20 TOP slovenských značiek. Podmienkou bolo, aby mali slovenský pôvod, ich centrála sa nachádzala na Slovensku a patrili k lídrom vo svojich odvetviach. Ako píš Forbes deväť z nich sa rozhodlo, že poskytne údaje, potrebné pre výpočet finančnej hodnoty ich značky.

Následne poradenská spoločnosť PwC vypočítala hodnotu značiek a to na základe tržieb za danú značku za posledné tri roky, miery atraktivity značky a rizikovosť odvetvia, v ktorom spoločnosť pôsobí.