Aký obraz vytvárajú o Rómoch slovenské médiá?

Aký obraz vytvárajú o Rómoch slovenské médiá? Ilustr.foto: Divé maky

Je bez vzdelania, chudobný, má veľa detí, je odkázaný na pomoc štátu a oveľa častejšie pácha kriminalitu ako príslušník väčšinového obyvateľstva.

 

 

Tak v očiach majority často vyzerajú Rómovia, pričom na ich stereotypnom obraze majú svoj podiel aj niektoré médiá, vyplýva to z analýzy, ktorú pripravilo občianske združenie Romano Kher – Rómsky dom v spolupráci s agentúrou Newton Media na základe monitoringu takmer 900 novinárskych príspevkov v denníkoch SME, Pravda, Hospodárske noviny, Plus jeden deň, Nový Čas, aktualne.sk, pluska.sk a topky.sk a v hlavných spravodajstvách TV Markízy, TV JOJ, TA3 a Jednotky.

Stereotypy a predsudky využíva hlavne bulvár

„Niektorí novinári stále pozerajú na Rómov ako na samostatnú skupinu a nie ako na súčasť slovenskej spoločnosti." Najviac stereotypne podľa analytikov informuje televízne spravodajstvo a bulvárne spravodajské portály. "Napriek zlepšeniu pokrývania tejto témy obsahovalo vyše sto príspevkov stereotypy a predsudky. Najčastejšie sú Rómovia zobrazovaní ako kriminálne živly, nasledujú sociálne stereotypy o zneužívaní sociálnych dávok aj stereotypy obývaní, kedy sú Rómovia označení za tých, ktorí pravidelne ničia svoje obydlia či žijú v nevyhovujúcich podmienkach."

Odporúčame aj: Web Markízy sa nemiestne vysmieval Rómom

Príklady ostatných stereotypov:
─ starostovia s chýbajúcim vzdelaním (Pravda, 4.7.2014),
─ život v špine a smetiach (Nový Čas, 12.7.2014),
─ chýbajúce hygienické návyky (TV Markíza, 13.7.2014),
─ „nedonosený, smradľavý cigán" – vyjadrenie moderátorky Kristíny Kormúthovej (pluska.sk, 17.7.2014),
─ veľa osôb na jednom mieste (Plus jeden deň, 30.7.2014),
─ osadníci – bitkári (pluska.sk, 31.7.2014),
─ hluční Rómovia (topky.sk, 30.9.2014),
─ Rómovia nemajú snahu dostávať sa dopredu (TA3, 21.10.2014),
─ „dopláca sa na čiernych" (SME, 24.10.2014).

Odporúčame aj: Desatoro novinára píšuceho o rómskej téme

V témach mala prevahu kriminalita
Väčšina príspevkoch o Rómoch v médiách je o kriminalite (vyše 13%). Úspešným rómskym projektom, integrácii, či obhajobe Rómov sa venovalo 12 % príspevkov. Médiá venujú väčšiu pozornosť Rómom žijúcim v segregovaných osadách(20 % príspevkov)
Integrovaným Rómom boli venované len 2 % zo sledovaných príspevkov.

Rómovia sú v médiách anonymní
Samotní Rómovia v39 %prípadov nedostali priestor na vyjadrenie, aj keď sa ich mediálne výstupy priamo týkali. V príspevkoch, v ktorých mal Róm možnosť vyjadriť sa, ostal často v anonymite (31%) alebo ho uviedli len pod krstným menom (5%). Najmä televízie označujú oslovených Rómov názvami ako osadník či obyvateľ kolónie, pričom vyskytli sa aj také príspevky, v ktorých uvádzali všetkých ostatných respondentov celým menom a priezviskom.
Ak sa k téme nevyjadrili dotknutí Rómovia, často (29 %), novinári sa obracali na rómskeho splnomocnenca Petra Polláka. „Nie je objektívne, aby sa splnomocnenec vlády musel vyjadrovať ku všetkému, čo sa týka Rómov a aby zaujímal svoje stanovisko ku každodenným životným potrebám ľudí i k výnimočným udalostiam. Odzrkadľuje to aj slabú vôľu ďalších politikov angažovať sa v prospech Rómov,"povedala Agnes Horváthová z Rómskeho domu.

Niektoré príspevky podnecovali nenávisť

Približne 4 % analyzovaných príspevkov podľa analytikov priamo podnecovali nenávisť na základe etnického pôvodu.
Novinári tiež podľa Agnes Horváthovej upúšťajú od používania hanlivého označenia Cigán, aj keď názov Rómovia nahradzujú výrazmi osadníci či neprispôsobiví občania.

Príklady ostatných stereotypov:

─ starostovia s chýbajúcim vzdelaním (Pravda, 4.7.2014),

─ život v špine a smetiach (Nový Čas, 12.7.2014),

─ chýbajúce hygienické návyky (TV Markíza, 13.7.2014),

─ „nedonosený, smradľavý cigán“ – vyjadrenie moderátorky Kristíny Kormúthovej (pluska.sk, 17.7.2014),

─ veľa osôb na jednom mieste (Plus jeden deň, 30.7.2014),

─ osadníci – bitkári (pluska.sk, 31.7.2014),

─ hluční Rómovia (topky.sk, 30.9.2014),

─ Rómovia nemajú snahu dostávať sa dopredu (TA3, 21.10.2014),

─ „dopláca sa na čiernych“ (SME, 24.10.2014).