Mikuláša bude oslavovať osem z desiatich ľudí. Čo zvyčajne prinesie?

Mikuláša bude oslavovať osem z desiatich ľudí. Čo zvyčajne prinesie? Reprofoto: dnes24.sk

Sviatok sv. Mikuláša je podľa aktuálneho výskumu Slovenského národného panela stále populárny. Viac ako dve tretiny respondentov si myslia, že návšteva Mikuláša a čerta má na deti výchovný efekt.


Prieskum prebehol v druhej polovici novembra na vzorke päťsto respondentov z internetovej populácie vo veku 18–65 rokov.

Mikuláš je obľúbený sviatok, viac ako tri štvrtiny opytovaných potvrdili, že 5. december oslávia. Ostatní sviatok neoslavujú najčastejšie preto, že nemajú deti, či naopak už majú deti vyrastené. Len 10 % z nich Mikuláša odmieta, pretože so strašením detí nesúhlasia.
Akým spôsobom Slováci tento sviatok oslavujú? Najčastejšie mikulášskou nádielkou, ktorá sa bude tento rok rozdávať deťom v rodinách troch štvrtín respondentov.

Výskum dokázal, že tradícia obchádzania domácností Mikulášom s čertmi a anjelom prežíva čiastočne aspoň na vidieku na rozdiel od veľkých miest. V dedinách a v obciach do 5000 obyvateľov navštívi Mikuláš so svojimi spoločníkmi priemerne domácnosť každého štvrtého respondenta, zatiaľ čo v mestách nad 5 tisíc obyvateľov na Mikuláša s čertom takmer nenarazíte.

 

Čo sa týka výchovného efektu návštevy Mikuláša s čertmi a anjelom na deti, viac ako dve tretiny opytovaných (bez ohľadu na pohlavie) sa domnievajú, že Mikuláš výchovný dopad má.