Kto je najčastejšie na internete?

Kto je najčastejšie na internete? Reprofoto

Viac ako polovicu internetovej populácie tvoria užívatelia vo veku 12 - 35 rokov. Je to najviac zo skúmaných štátov regiónu CEE. Oproti tomu skupina starších užívateľov sa radí medzi menšie v porovnaní s inými štátmi.

Vyplýva to z prieskumu, ktorý uskutočnila spoločnosť Gemius. Skúmala zloženie internetovej populácie vo vybraných štátoch regiónu CEE.

Podľa výsledkov výskumu gemiusAudience (na Slovensku AIMmonitor) je internetová populácia Slovenska mladšia než v iných štátoch strednej a východnej Európy. Zatiaľ čo Slovensko má najvyšší podiel mladších užívateľov (29% užívateľov vo veku 12-25 rokov a 25% užívateľov vo veku 26-35 rokov), napríklad v Českej republike je to iba 42%.

Užívatelia vo veku 35 rokov tvoria na Slovensku, v Poľsku, Chorvátsku dokonca polovicu všetkých používateľov.

Naopak skupina užívateľov vo veku 55+ rokov dosahuje u nás podiel 11%, zatiaľ čo v ČR či v Chorvátsku je to okolo 16-18%. Oproti pomerne výrazným rozdielom v prípade najmladšej a najstaršej skupiny užívateľov, veková kategória 46 - 55 rokov je zastúpená vo všetkých skúmaných štátoch rovnomerne (okolo 16%).

Čo sa týka zastúpenia v populácii žien a mužov, tak v prípade štátov V4 je rozdelenie oboch pohlaví rovnomerné. V štátoch bývalej Juhoslávie je vyšší podiel mužov než žien.