Print this page

Billa Slovensko má nového HR manažéra Foto: Billa

Spoločnosť BILLA má od 1. apríla 2019 nového manažéra riadenia ľudských zdrojov, stáva sa ním Peter Lackó.


Peter Lackó pôsobil ako interný HR manažér vo viacerých medzinárodných spoločnostiach (napríklad PriceWaterhouse Coopers, Erste Group, T-Mobile) a má aj skúsenosti ako konzultant v riadení ľudských zdrojov.

„Peter Lackó je novým členom nášho tímu, ktorý má dlhoročné skúsenosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Práve ľudia sú najdôležitejším stavebným prvkom nášho úspechu, sú srdcom a motorom našej spoločnosti. Som rád, že náš tím rozšíri človek so skúsenosťami z viacerých odvetví. Prajeme mu veľa úspechov a zároveň sme presvedčení o tom, že zúročí roky skúseností z oblasti práce s ľuďmi,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti BILLA s.r.o. Dariusz Bator.

„Rád by som ďalej zlepšoval vnímanie značky BILLA ako zamestnávateľa a posilňoval hrdosť zamestnancov na spoločnosť BILLA na Slovensku. Rovnako sa zameriam na zvyšovanie flexibility v zamestnávaní a budovanie reputácie BILLA ako ústretového a korektného zamestnávateľa,“ povedal Lackó. “Mojím cieľom je rozvíjať manažérsku kultúru založenú na otvorenosti, zodpovednosti, ľudskosti a rozvoji každého jednotlivca, podporovať mladé talenty a programy vzdelávania pre budúce generácie,“ dodal.