Print this page

Pre obchody a ďalšie prevádzky platia od 20. apríla nové karanténne opatrenia Ilustr. foto: Omediach.com

Úrad verejného zdravotníctva vydal nové koranténne opatrenia, ktoré platia od 20. apríla do odvolania.

 Zatvorenie obchodov a prevádzok:

 Predajne

Otvorené môžu byť:

obchody s potravinami mäsiarstiev, pekární a zelovocov

drogérie,

lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok.

obchody s potravinami pre dojčatá

obchody so špeciálnymi potravinami

očné optiky

predajne novín, časopisov a tabaku

výdajne e-shopov

čerpacie stanice

galantérie a predajne metrového textilu

predajne a servisy bicyklov

stavebniny, predajne inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farby-laky, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2

záhradníctva a predajne záhradnej techniky, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2

 

Zvieratá

Otvorené môžu byť veterinárne ambulancie aj predajne krmiva pre zvieratá.

 

Služby

Otvorené môžu byť:

pošty

predajne telekomunikačných operátorov,

stánky s rýchlym občerstvením

jedálne a reštaurácie, ale len ak jedlo balia zákazníkovi so sebou, do reštaurácií nesmú zákazníci vstupovať

pobočky bánk, poisťovní a lízingových spoločností

práčovne a čistiarne odevov

pohrebné služby, pohrebiská a krematóriá

stanice technickej a emisnej kontroly, autoservisy a pneuservisy

kľúčové služby

zberné dvory

servisy výpočtovej techniky

 

Služby môžu poskytovať:

donáškové služby

taxislužby prepravujúce tovar či predmety; preprava osôb taxíkmi nie je povolená

odťahové služby

advokáti, notári, súdni exekútori, správcovia konkurzných podstát, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia

 

Obchodné domy

Prevádzkovatelia obchodných domov majú zatvorené všetky predajne a prevádzky, ktoré nespadajú do horeuvedených výnimiek.

Podrobnosti a záväzné znenie opatrení k obchodom a prevádzkam nájdete tu.

 

Opatrenia v otvorených obchodoch:

Obchody môžu vpustiť do svojich priestorov len zákazníkov so zakrytým nosom a ústami – rúškom, šatkou, šálom a podobne.

Pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice.

V radoch čakajúcich pred vstupom do obchodu alebo pred pokladňou musia zákazníci dodržiavať odstup minimálne 2 metre.

Počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky.

Na všetky vstupy do prevádzky obchody musia viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu. Podrobnosti tu.

Od pondelka do soboty je v potravinách a drogériách čas od 9:00 do 12:00 vyhradený pre seniorov nad 65 rokov. V rámci ochrany ich vlastného zdravia vyzývame na nakupovanie vo vyhradenom čase.

 

Obchody zatvorené v nedeľu:

Všetky obchody a prevádzky služieb, ktoré môžu fungovať, musia mať zatvorené v nedeľu, ktorá je určená ako sanitárny deň.

Zatvorenie v nedeľu neplatí pre:

veterinárne ambulancie a „pohotovostné lekárne“,

nemocničné lekárne a verejné lekárne, ako aj pre nemocničné lekárne s oddelením výdaja verejnosti, ak v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby nie je zabezpečený výkon lekárenskej pohotovostnej služby.Podrobnosti tu.

Zariadenia, ktorých prevádzka je zakázaná:

prírodné a umelé kúpaliská

telovýchovno-športové zariadenia

zariadenia starostlivosti o ľudské telo

zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku okrem zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálnych výchovných zariadení

prevádzky verejného stravovania, ktorými sú cukrárne, bistrá, kaviarne, bary a podobné zariadenia verejného stravovania, okrem reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením, ktoré môžu byť otvorené od 6:00 do 20:00

wellness centrá vrátane bazénov v ubytovacom zariadení

prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky voľnočasového charakteru, napríklad lyžiarske strediská; rekondičné pobyty. Toto opatrenie neplatí pre prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne na základe návrhu lekára