Vďaka inverzii môžte v týchto dňoch počúvať vzdialené rozhlasové stanice

Vďaka inverzii môžte v týchto dňoch počúvať vzdialené rozhlasové stanice Foto: Marek Tettinger

Počas inverzie dochádza v týchto dňoch k rušeniu rozhlasu vzdialenými stanicami.

 

 

Regulačný úrad upozorňuje, že „vďaka" inverznému počasiu dochádza v pásme veľmi krátkych vĺn ku krátkodobému, občasnému rušeniu miestnych rozhlasových staníc vzdialenými rozhlasovými stanicami.

"Rušenie je spôsobované prírodným javom, ktorý umožňuje krátkodobý príjem vzdialených rozhlasových staníc, ktoré za normálnych podmienok nie je možné terestriálne prijímať. Takémuto druhu rušenia nie je možné efektívne zabrániť a nie je ho potrebné nahlasovať RÚ. Rušenie príjmu po zmene počasia ustane," píše RÚ v tlačovej správe.

Za normálnych okolností teplota vzduchu rastúcou výškou klesá. V tomto období je slnečné, bezoblačné počasie a v horách býva teplejšie ako v dolinách. Toto obrátenie teplôt sa volá inverzia.

Príjem blízkych vysielačov je utlmený a naopak je počuť vysielače vzdialené stovky kilometrov.

"Tento prírodný jav na jednej strane znepríjemňuje počúvanie bežným poslucháčom rozhlasu a na strane druhej teší lovcov vzdialených rozhlasových staníc. Na svoje si prídu aj rádioamatéri vysielajúci na rádioamatérskych VKV pásmach. Tento prírodný jav im umožňuje nadviazať spojenia na vzdialenosti, na ktoré by za bežných podmienok šírenia elektromagnetických vĺn spojenia nenadviazali," píše RÚ.