RPR označila kampaň Lidla Mäsiarova čerstvá porcia za neetickú

RPR označila kampaň Lidla Mäsiarova čerstvá porcia za neetickú Ilustr.foto Lidl

Rada pre reklamu sa zaoberala sťažnosťou na kampaň spoločnosti Lidl s názvom „Mäsiarova čerstvá porcia".

 

 

Podľa sťažovateľa sa v reklame zavádzajúcim spôsobom vyzdvihuje výhodnosť nákupu predávaného čerstvého mäsa v Lidli pred nákupom čerstvého, pultového mäsa u iných predajcov.
Sťažovateľ považuje za zavádzajúci test na web a v predajniach Lidla: „Garantovaná kvalita – vždy čerstvé. Od overených dodávateľov. Čerstvosť a kvalitu mäsa v Lidli zaručuje jeho pôvod z kontrolovaného chovu a overení dodávatelia. Keď si vyberiete produkty mäsiarovej čerstvej porcie, môžete si byť istí, že boli spracované v súlade s najvyššími štandardmi. Navyše sa mäsa dotkli iba profesionálne vyškolení zamestnanci u dodávateľa. Nemusíte sa preto obávať, že s mäsom bolo následne manipulované, ako sa môže stať v prípade nebaleného mäsa predávaného voľne, na pulte". Podľa sťažovateľa ide o zavádzajúci text a klamlivú reklamu, ktorá na základe klamlivých údajov získava vlastný prospech na úkor iného a je taktiež toho názoru, že reklama môže spôsobiť ujmu iným súťažiteľom predávajúcim pultové mäso a diskredituje ich.

Akreditačná komisia mu dala za pravdu a rozhodla, že sťažnosť je opodstatnená a vybrané tvrdenia na stránke Lidla sú v rozpore s etickým kódexom.

Všetky rozhodnutia RPR: Tlačová správa zo 7. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

AK RPR je toho názoru, že tvrdenie nepriamo odkazuje aj na ponuku predajcov pultového mäsa, a to bez ohľadu na to, že v reklame nie je uvedená žiadna konkrétna iná značka či predajca. „Tvrdenie sa totiž vzťahuje na všetkých predajcov pultového (nebaleného) mäsa a jeho význam sa navyše posúva do roviny, v ktorej zadávateľ naznačuje, že spotrebiteľ by mohol mať „obavu" z kúpy takto nebaleného mäsa, resp. že jedine balené mäso je zárukou kvality a čerstvosti, čo nemusí byť pravda, keďže aj na predaj pultového mäsa sa vzťahujú hygienické a profesionálne požiadavky," píše AK RPR. AK RPR si myslí, že predmetné tvrdenie môže uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu a narušiť jeho ekonomické správanie vo vzťahu k produktu spôsobom, ktorý mu bráni urobiť kvalifikované rozhodnutie a zároveň má za to, že reklama, resp. vyššie uvedené tvrdenie útočí na iný produkt a iných zadávateľov reklamy a diskredituje ich.

Odporúčame aj: RPR: Súťaž o najlepšie cecky-pecky je sexistická, urážlivá a diskriminačná

Ako v rozpore s Kódexom vníma AK RPR aj tvrdenie: „Pravidelné kontroly" v spojení s textom vzťahujúcim sa k tvrdeniu. „Použitie predmetného spojenia v rámci atribútov značky kvality vyvoláva dojem, že jedine mäso spoločnosti Lidl je pravidelne kontrolované, čo však nie je pravda, keďže každá potravina, dovoz a predaj ktorej je na Slovensku povolený, musí prejsť kontrolou."