RTVS bez reklám, ohlasuje nová kampaň

RTVS bez reklám, ohlasuje nová kampaň

Rozhlas a televízia Slovenska dnes (7. augusta) nasadila do vysielania sériu spotov, kde oznamuje, že reklamu vysielať počas programov nebude.

 

 

V piatich rôznofarebných spotoch oznamuje, že dokumenty, šou, filmy, seriály a správy vysiela bez reklamy. „S radosťou plníme vaše právo sledovať programy RTVS bez reklamy," hlása  spot.
Televízia pritom žiadne zásadné zmeny v súvislosti s vysielaním reklamy nerobí. Na rozdiel od komerčných televízií má zo zákona výrazne obmedzený priestor na vysielanie reklamy – môže tvoriť len 0,5 percent vysielacieho času. V kampani tak nepriamo upozorňuje na rozdiel medzi ňou a komerčnými televíziami, pri ktorých sa pravidelne objavujú sťažnosti divákov na neúmerné množstvo reklám.

„Málo sa pracuje s týmto atribútom. Je to marketingový nástroj, k tomu, čo už robíme. Chceme upozorniť ľudí na to, že RTVS vysiela minimum reklamy a neprerušuje program reklamou," komentoval pre Omédiách.com kampaň Václav Mika.

„Hľadali sme posolstvo, ktoré by splnilo jeden z našich hlavných cieľov, a to zmenu vnímania inštitúcie RTVS smerom k pozitívnej a progresívnej alternatíve vo vzťahu ku komercii na mediálnom trhu. Aj vďaka prieskumom sme zistili, že diváci a poslucháči vnímajú reklamu negatívne a sami ju v súvislosti s médiami verejnej služby označujú za podstatný atribút odlíšiteľnosti. Z môjho pohľadu je posolstvo Bez reklamy unikátne, nenapodobiteľné a má pozitívny náboj pre našich recipientov," povedala Daša Matušíková, riaditeľka Sekcie marketingu a komunikácie RTVS.

Nová imidžová kampaň je z dielne kreatívneho oddelenia RTVS. Vizuálny koncept pripravil Milan Prekop (copy text: Robo Bunča, animátor: Tomáš Hradský, audiodizajn: Miloš Fedor).

Od roku 2008 postupne podiel reklamy vo vysielaní Slovenskej televízie klesá. Kým v roku 2008 to boli 3 percentá vysielacieho času, v roku 2009 to kleslo na 2,5 a ďalší rok na 1 percento. Od roku 2012 sa podiel reklamy znížil na 0,5 percenta. Výnimku tvorí teleshopping a reklama naviazaná na športové a kultúrne udalosti, pri ktorých sa podiel môže navýšiť.

Redukcia reklamy v STV bola protislužba pre súkromných vysielateľov. Podiel sa znížil v súvislosti so vznikom audiovizuálneho fondu, do ktorého prispievajú aj komerčné televízie.

Súkromné televízie môžu podľa zákona na vysielanie reklamy a teleshopingu vyčleniť 20 percent priestoru, čo je 12 minút za hodinu. Napriek tomu požadujú, aby sa reklama v RTVS zrušila úplne.