Monika Beňová nesmie mať spoty v televízii, ani iní

Monika Beňová nesmie mať spoty v televízii, ani iní Foto: archív MB

Televízny spot, ako Monika Beňová rozdáva po ulici kvety a Pavol Frešo bicykluje po Bratislave v blížiacej sa kampani v televízii neuvidíte. Ani z rádia vás nikto nebude presviedčať, aby ste ho v blížiacich sa župných voľbách volili. Vysielanie politickej reklamy v televízii alebo v rádiu je pred blížiacimi sa voľbami zakázaná.

 

 

Voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a predsedov samosprávnych krajov budú v sobotu 9. novembra. Hoci viacerí politici majú svoje bilbordy po Slovensku už niekoľko týždňov, oficiálne politická kampaň štartuje až túto stredu 23. októbra.
Oproti iným voľbám bude politická kampaň iná. Spoty kandidátov sa v televíznom a rozhlasovom vysielaní neobjavia. Kým pred prezidentskými či parlamentnými voľbami bola politická kampaň u vysielateľov samozrejmosťou a jedným z príjmov médií, pred župnými voľbami ju zákon nedovoľuje.

Z jednoduchého dôvodu, v zákone takáto informácia nie je. Zákon o župných voľbách neustanovuje žiadne osobitné ustanovenia týkajúce sa vedenia kampane v elektronických médiách, okrem vymedzenia času jej trvania. „Preto vysielanie politickej reklamy počas volieb do orgánov samosprávnych krajov je zakázané," hovorí Miloš Mistrík predseda licenčnej rady, ktorá dohliada na vysielanie.
Televízie a rádiá môžu informovať o voľbách v spravodajstve a publicistike pri dodržiavaní zákonnej požiadavky na objektívnosť a vyváženosť.

Zákaz vysielať politickú reklamu sa nevzťahuje na vysielanie prostredníctvom internetu, ale len tí vysielatelia, ktorí vysielajú výhradne prostredníctvom internetu. Zákaz vysielania politickej reklamy sa rovnako nevzťahuje ani na poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.
Moratórium však už patrí pre každého, teda zákaz vysielať akúkoľvek politickú reklamu 48 hodín pred začiatkom volieb a v deň volieb.

Voľby sa budú konať 9. novembra od 7 do 22 hodiny.
Volebná kampaň začína 17 dní a končí 48 hodín pred začatím volieb (začne 23. 10. a skončí 7. 11. o 7.00 hod.)