Print this page

Moneta Money Bank podpísala so spoločnosťami zo skupiny PPF rámcovú zmluvu ohľadom akvizície Air Bank, českého a slovenského Home Creditu a spoločnosti Benxi. Akvizícia je podmienená súhlasom akcionárov banky na mimoriadnom valnom zhromaždení, ktorá sa bude konať v júni. Moneta to dnes oznámila ČTK.

Akvizíciou získa Moneta od skupiny PPF sto percent akcií skupiny Air Bank za celkovú kúpnu cenu 25,90 miliardy Kč.

Celkový počet vydaných akcií Monet sa tým zvýši z 511 miliónov kusov na 802,375.000 kusov. Akvizícia tak zúži terajšiu pozíciu akcionárov o 36,31 percenta. Po akvizícii bude PPF vlastniť podľa odhadu 55,38 percenta akcií banky a bude povinná urobiť ponuku prevzatia spočívajúcu v odkúpení až sto percent akcií Moneta za cenu minimálne 80 Kč za akciu, ak Česká národná banka neurčí inú cenu.