Print this page

SaS bojuje za možnosť nechať otvorenú ekonomiku, športový a kultúrny život aj pri zhoršení epidemiologickej situácie s čo najnižším rizikom ďalšieho zhoršovania.