Extrémna jednostrannosť britských médií?

Řada důkazů ukazuje na to, že informace, které podávala britská média o skotském referendu za nezávislost, byly zaměřené proti kampani Ano Skotsko. Je možné, že tato nálada, kterou média před důležitým hlasováním nastolila, ovlivnila celou řadu skotských voličů. Jaký by byl osud Skotska v případě, kdy by zpravodajství bylo vyváženější, se už nikdy nedozvíme. Jisté je ale jedno – a na tom se všechna britská média shodnou – boj o Skotsko ještě zdaleka není u konce.