Print this page

.týždeň zverejnil ospravedlnenie arcibiskupovi Sokolovi

Súdny spor medzi trnavským arcibiskupom Jánom Sokolom a vydavateľom časopisu .týždeň bol po jedenástich rokoch ukončený súdnym zmierom.

 Tento týždeň vydavateľ zverejnil v časopise na 4. strane ospravedlnenie, na ktoré odkazuje výrazným textom aj z titulky.

Ospravedlnenie, ktoré vyšlo v .týždni


V roku 2009 .týždeň napísal niekoľko textov o tom, že trnavský arcibiskup previedol 500 miliónov korún - cirkevných peňazí - na účet bývalého agenta Štátnej bezpečnosti Štefana Náhlika.

"Kauzu sme otvorili, a riskujeme tým svoje meno. Ale nemohli sme inak," napísal po zverejnení článkov o arcibiskupovi Jánovi Sokolovi v roku 2009 šéfredaktor časopisu .týždeň Štefan Hríb.

Išlo o viacero textov:
Podivný svet arcibiskupa Sokola
Sokolov tieň
Násilná smrť kňaza Poláka
Druhý editoriál: Tri zdroje, Sokol a .týždeň

Arcibiskup to v reakcii označil za lož. Niekoľko týždňov na to, v roku 2009, v zastúpení advokátskou kanceláriou ULC Čarnogurský, podal žalobu voči vydavateľovi .týždňa, spoločnosti W PRESS, a.s., z titulu ochrany osobnosti.

Súdny proces sa ťahal niekoľko rokov, rozhodoval Okresný súd Trnava, Krajský súd Trnava, Najvyšší súd SR a nakoniec Ústavný súd.

Ústavný súd zrušil rozsudok, ktorým súdy zamietli žalobu emeritného trnavského arcibiskupa Mons. Jána Sokola a konanie sa vrátilo na začiatok, na Okresný súd Trnava. Ústavný súd skonštatoval, že tvrdenie týždenníka .týždeň nebolo vydavateľom časopisu nikdy preukázané.
 

Odporúčame aj: Štefan Hríb: Dostal som COVID-19

.týždeň okrem ospravedlnenia zverejnil v poslednom vydaní aj editoriál Štefana Hríba s názvom Náš príbeh s arcibiskupom Sokolom, ktorý nazval aj ako "príbeh, ktorý hovorí o mnohom," z ktorého vyberáme:

Texty, na ktorých kolegovia dlho pracovali, sme uverejnili 24. mája 2009. Jeden z nich som podpísal ako šéfredaktor, pretože ma o to kolegovia požiadali a ja som im vždy plne dôveroval. Dali sme, samozrejme, priestor aj arcibiskupovi Sokolovi, ktorý všetko poprel, nový arcibiskup Zvolenský na otázky odpovedal alibisticky, pápežský nuncius neodpovedal vôbec.
Potom prišiel súdny proces. Na okresnom súde v Trnave sme vyhrali, na odvolacom krajskom súde tiež, aj najvyšší súd rozhodol v náš prospech.
Lenže prišlo zvláštne podanie protistrany na Ústavný súd. Tam to fakt náhodou dostal senát, v ktorom sedeli bývalý poslanec HZDS Brňák a sudca Ľalík, a ten rozhodol, že práva Jána Sokola boli porušené. Prípad sa preto vrátil na súd. Pôvodná sudkyňa už nežije, a keďže sa v priebehu rokov ukázalo, že zainteresovaní ľudia s krásnou výnimkou Františka Mikloška, Roberta Bezáka a jeho auditorky dávajú od prípadu ruky preč, náš právny zástupca usúdil, že dohoda o ospravedlnení je rozumná.
Preto sa arcibiskupovi Sokolovi ospravedlňujeme. Robíme to i napriek slovám auditorky na súde, že arcibiskupský úrad viedol dvojité účtovníctvo, nemal všetky položky zavedené v hlavnej knihe, mal otvorených viacero tam neevidovaných účtov vo viacerých bankách, ktorými disponoval arcibiskup Sokol a na ktorých boli robené opakované hotovostné transakcie vo vysokých sumách, pričom v súvahe nebol všetok majetok arcidiecézy.
Ospravedlňujeme sa tiež napriek tomu, že naše texty neboli motivované neúctou k cirkvi, práve naopak, boli výrazom snahy o pomoc jej novému vedeniu, ktoré však na súde zrazu mlčalo a na otázky odpovedalo slovami: Nepamätám si. Dnes sme aj preto Sokolovou stranou označovaní za škodcov cirkvi. Nové vedenie k tomu už len mlčí.
Napokon, ospravedlňujeme sa aj napriek tomu, že arcibiskup Robert Bezák sa nás zastal a chcel neskôr s financiami a pomermi Trnavskej diecézy urobiť poriadok. Nestihol to, pretože bol nespravodlivo odvolaný a potom ešte hrubo ponižovaný.
Pán arcibiskup Sokol, prepáčte a nech sa Vám darí."


„Vzhľadom na skutočnosť, že emeritný trnavský arcibiskup dovŕši v tomto mesiaci vek 87 rokov, rozhodol sa akceptovať návrh na súdny zmier, na základe ktorého sa mu vydavateľ .týždňa musel ospravedlniť za nepravdivé informácie, ktoré o ňom uverejnil pred jedenástimi rokmi. Emeritný trnavský arcibiskup sa pritom vzdal náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch, ktorú by aj tak venoval na dobročinné účely. Pokiaľ by nebol uzavretý súdny zmier, konanie by sa pravdepodobne ťahalo veľa ďalších rokov,“ píše v stanovisku trnavská arcidiecéza.