Print this page

.týždňu hrozí rekordná žaloba - 20 miliónov eur za jeden článok

Likvidačná žaloba hrozí .týždňu za článok Mareka Vagoviča z minulého čísla, v ktorom písal o „daňovom podvode za 20 miliónov eur."

 

 Aktualizácia: 

Nové stanovisko pre Omédiách.com poslala mediálna agentúra TIME.is Communication, ktorá prevzala komunikáciu spoločnosti Budamar Logistics:

„V súvislosti s článkom, zverejneným v časopise .týždeň 10/2014, nebola súdnou cestou podaná žiadosť o vyplatenie finančného odškodnenia. V dokumente s predmetom obsahu "Výzva na zverejnenie odpovede a ospravedlnenia a na zdržanie sa protiprávneho konania" bol pripojený dodatok v podobe vyčíslenia nemajetkovej ujmy voči klientovi vo výške 20 miliónov EUR. Ten poukazoval na absurdnosť obvinení predmetného článku bez akýchkoľvek dôkazov v duchu princípov, že niekedy len rovnaký prístup dohnaný do krajnosti vyvolá adekvátnu reakciu. Náš klient ním kopíroval spôsob tzv. ľahkosti, akou možno kohokoľvek dostať do nezávideniahodnej podnikateľskej pozície a je nutné podotknúť, že aj s predpokladaným efektom."

Pôvodný článok vydaný 10. marca 2014:

O hrozbe píše v najnovšom čísle .týždňa šéfredaktor Štefan Hríb. Spoločnosť Budamar Logistics, a. s., o ktorej v článku Veľká daňová lúpež píše Vagovič, žiada od vydavateľstva prostredníctvom trnavskej advokátskej kancelárie Prosman a Pavlovič nielen uverejnenie odpovede a ospravedlnenia, ale tiež primerané finančné zadosťučinenie, inak je pripravená domáhať sa tohto svojho práva súdnou cestou. A za primerané finančné zadosťučinenie považuje sumu 20 miliónov eur.

„Ešte raz - máme dotknutej spoločnosti zaplatiť 20 miliónov eur, čiže 600 miliónov v starých korunách! Neviem, či v dejinách slovenskej, československej, stredoeurópskej či ešte širšej žurnalistiky bola od týždenníka požadovaná vyššia suma. Ani netuším, či práve tých 20 miliónov daňového podvodu, o ktorom píšeme v článku Veľká daňová lúpež, už považuje Budamar Logistics za ušlý zisk, a preto ich žiada späť," pýta sa Hríb, ktorý aj naďalej aj po tejto hrozbe stojí za autorom textu a informáciami, ktoré prináša.

„Viem iba jedno - článok Mareka Vagoviča je výsledkom dlhej a poctivej investigatívnej práce v prostredí sofistikovaných podvodov, za ktorou plne stojím a absurdné zastrašovanie astronomickou pokutou na tom nič nezmení. A nezmení nič ani na tom, že v odhaľovaní karuselových podvodov budeme pokračovať."
20 miliónov je pravdepodobne najväčšia suma, v porovnaní so sumami, za ktoré bolo slovenské médium žalované. Výška sumy je likvidačná aj pre väčšie vydavateľstva, ako vydavateľstvo .týždňa. Žaloby na viacero vysokých súm hrozia aj Vydavateľstvu Ringier v súvislosti s článkami a fotografiami v kauze Bonnano. No nie je to až taká vysoká suma ako táto hrozba pre .týždeň.

„Tento časopis a jeho vydavateľ sú na veľké spory už dostatočne zvyknutí. Súdili sme sa s významným sudcom, ktorý nepomohol politickému väzňovi, spor stále vedieme s bývalým generálnym prokurátorom aj so šéfom odboru osobitného určenia a aj Lampa ku kauze Cervanová dostala bezprecedentnú pokutu. Ale návrh, ktorý prišiel v piatok, je predsa len prekvapujúci," píše Hríb.


Požiadali sme o stanovisko zástupcov spoločnosti Budamar Logistics. Za spoločnoť reagovala Advokátska kancelária Prosman a Pavlovič advokátska kancelária: :Články spoločnosti W PRESS a v nich použité informácie, či už jednotlivo alebo vo vzájomnej súvislosti, obsahujú nepravdivé, nepodložené a pravdu skresľujúceho informácie, ktoré hrubo zasahujú do dobrého mena a dobrej povesti spoločnosti BUDAMAR LOGISTICS, a.s., preto spoločnosť BUDAMAR LOGISTICS, a.s. v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzi iným, vyzvala spoločnosť W PRESS na upustenie od takéhoto nezákonného konania a žiada spoločnosť W PRESS o zverejnenie odpovede a ospravedlnenia, a to v záujme predídenia vzniku ďalších škôd a prípadných súdnych konaní."