Kampaň „Voda pre stromy" priniesla 75 000 stromčekov

Vďaka zákazníkom spoločnosti Lidl sa od júla 2012 podarilo vyčleniť prostriedky na výsadbu ďalších 75 000 mladých stromčekov vo Vysokých Tatrách. V rámci iniciatívy „Voda pre stromy" venoval obchodný reťazec na tento účel jeden cent za každú predanú 1,5 l fľašu minerálnej vody Saguaro. V prepočte to znamená, že každý mesiac v priemere priniesol slovenským horám takmer štyri hektáre nového lesného porastu.

Kampaň „Voda pre stromy" je pokračovaním spoločnej iniciatívy spoločnosti Lidl a Štátnych lesov TANAPu, v rámci ktorej od mája 2012 rastie nad Tatranskými Matliarmi smrekovo – smrekovcový Lidl les. „Ako spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou si uvedomujeme, že stav životného prostredia je aj našou zodpovednosťou. Les sa zvykne označovať aj za 'zelené pľúca krajiny', a preto veríme, že výsadba stromčekov je investíciou predovšetkým do budúcnosti našich detí," povedal Tomáš Bezák, hovorca spoločnosti Lidl, a dodal: „Silný vietor z polovice marca potvrdil, že pomáhať Tatrám je nutné dlhodobo."

V roku 2012 sa vďaka daru 25 000 sadeníc ŠL TANAPu a práci piatich desiatok zamestnancov spoločnosti Lidl podarilo zalesniť o 10 hektárov kalamitného územia viac ako sa pôvodne plánovalo. Možnosť osobne sa podieľať na obnove Vysokých Tatier poskytne Lidl svojim zamestnancom aj na jar tohto roku.