Zamestnanci spoločnosti Lidl vysadili v jeden deň rekordný počet sadeníc

V rámci kampane Voda pre stromy obchodný reťazec daroval na obnovu zničeného lesa v TANAPe 75 000 stromčekov.

Na kalamitnej ploche pod Svišťovkou pribudlo v utorok 5200 kusov sadeníc. Ide o nový slovenský rekord v kategórii „Najviac vysadených stromčekov za jeden deň". Zaslúžilo sa o to 64 zamestnancov spoločnosti Lidl. Podarilo sa tak viac ako zdvojnásobiť doterajšie maximum. „Minulého roku sa sadili stromčeky pod Hrebienkom. Vtedy bolo pripravených 2425 kusov sadeníc. Vtedy sa sadili stromčeky ešte v Novej Bani, takže počet stromov zasadených v jeden deň bol 2525 kusov. Tento počet bol v utorok prekonaný," uviedol komisár Knihy slovenských rekordov.

Obchodný reťazec vďaka svojim zákazníkom a kampani „Voda pre stromy" v tomto roku daroval na obnovu lykožrútom zničeného lesa v Tatranskom národnom parku 75 000 stromčekov. V rámci iniciatívy „Voda pre stromy" venoval Lidl na kúpu a výsadbu sadeničiek jeden cent za každú predanú 1,5 l fľašu minerálnej vody Saguaro. Keďže kampaň trvala od júla 2012 do marca 2013, v prepočte to znamená, že každý mesiac v priemere priniesol slovenským horám takmer štyri hektáre nového lesného porastu.

„Verili sme, že kampaň 'Voda pre stromy' bude úspešná, ale realita vysoko prekonala naše očakávania. Teší nás, že vďaka pozitívnej odozve medzi našimi zákazníkmi sme mohli nadviazať na minuloročný dar 25 000 sadeničiek a strojnásobiť toto číslo," povedal generálny riaditeľ spoločnosti Lidl Stanislav Čajka. Od roku 2004 sa už šestnásť súkromných subjektov nielen finančne, ale aj prácou vlastných zamestnancov zapojilo do obnovy kalamitného územia Tatranského národného parku. Spomedzi týchto spoločností venoval najväčší počet sadeníc práve Lidl. „Ako medzinárodne úspešná spoločnosť si uvedomujeme, že stav životného prostredia je aj našou zodpovednosťou. Tatry sú našou srdcovou záležitosťou a uvedomujeme si, že im je nutné pomáhať dlhodobo. V spolupráci s odborníkmi zo Štátnych lesov TANAPu preto neustále hľadáme ďalšie možné spôsoby pomoci našej prírode. Obnovu kalamitného územia navyše vnímame predovšetkým ako investíciu do budúcnosti našich detí," uzavrel Stanislav Čajka.

V tomto roku vysadia Štátne lesy TANAPu v nimi spravovanom území Tatranského národného parku viac ako 420 000 sadeníc. Najväčšie obnovné zastúpenie bude mať smrek. Avšak v porovnaní s minulosťou sa pri obnove lesných porastov v Tatrách kladie dôraz na zvyšovanie zastúpenia ďalších drevín, najmä smrekovca, jedle, javora, borovice, buka a bresta, ktoré majú prispieť k zvýšeniu stability a biologickej rozmanitosti novozakladaných lesných porastov. Je predpoklad, že Štátne lesy TANAPu v tomto roku tak zabezpečia obnovu lesa na výmere 200 ha lesných pozemkov. Pritom rátajú s tým, že prirodzeným zmladením bude obnovených viac ako sto hektárov poškodeného územia. Táto plocha pribudne k viac ako 3 900 ha už obnoveného tatranského lesa, poškodeného vetrovou kalamitou a následne podkôrnym hmyzom.