Rádio Devín ponúka Koncert ku Dňu detí

Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu a žiaci Základnej umeleckej školy na Exnárovej ul. v Bratislave sa 31. mája o 17.00 hod. v predvečer Medzinárodného dňa detí predstavia v Malom koncertnom štúdiu SRo.

Na koncerte nazvanom symbolicky „Deti spievajú deťom" zaznie detská zborová tvorba slovenských skladateľov: Ladislava Burlasa, Juraja Hatríka, Milana Nováka, Víťazoslava Kubičku, Gejzu Dusíka a legendárny cyklus Varila myšička kašičku Eugena Suchoňa. Svetovú hudobnú tvorbu budú reprezentovať skladby Vivaldiho, Dvořáka, Bernsteina a zaznie aj černošský spirituál. Rozhlasový zbor sa pod taktovkou dirigenta Adriána Kokoša, za klavírneho sprievodu Daniely Paľovej a s moderátorom Tomášom Borošom predstaví nielen divákom koncertného štúdia pod obrátenou pyramídou, ale aj poslucháčom Rádia Devín, ktoré program odvysiela v priamom prenose.
Koncert „Deti spievajú deťom" je predovšetkým venovaný detskému publiku a aj repertoárovo je prispôsobený k ich sviatku, ale zároveň je pripomenutím si významných výročí. Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu tento rok oslavuje 60. výročie svojho vzniku a pri tejto príležitosti slávnostným koncertom ešte upozorní milovníkov zborového umenia na svoje významné jubileum. Základná umelecká škola na Exnárovej ulici si rovnako v roku 2013 pripomína dátum svojho vzniku - rok 1973. Na piatkovom koncerte sa predstavia jej študenti, úspešní mladí hudobníci.
Čisté krásne hlásky, rozžiarené šťastné očká a radosť z hudby. Takto vábia mladí speváci svojich rovesníkov, rodičov aj starých rodičov na koncert „Deti spievajú deťom", ktorý sa uskutoční v piatok 31. mája o 17.00 hod. v Malom koncertnom štúdiu SRo v Bratislave. Milovníci zborovej hudby a obdivovatelia sviežeho mladého umenia, ktorí sa nemôžu stať priamymi účastníkmi koncertu, si môžu program vypočuť v priamom prenose na Rádiu Devín.