Print this page

V pondelok 17. mája nadobudne účinnosť vyhláška ÚVZ SR k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. Opatrenia sú postavené na regionálnom systéme, nosenie respirátora a rúška sa preto odvíja v závislosti na stupni varovania podľa COVID Automatu.
Prinášame vám sumár pravidiel platných od 17 mája:

PRAVIDLÁ PRE INTERIÉR  (vrátane prostriedkov verejnej dopravy, taxislužieb, alebo pri inej preprave s osobami z iných domácností):

✔ Nos a ústa musia byť prekryté respirátorom.
✔ Respirátor je možné v interiéri nahradiť rúškom v prípade:

• osôb, ktoré sa nachádzajú v interiéri v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring, I. alebo II stupni ostražitosti podľa COVID Automatu (zelená, žltá, oranžová farba okresu),
• žiakov v škole alebo v školskom zariadení,
• pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
• osôb vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, pokiaľ sú umiestnené v objekte určenom na výkon väzby alebo trestu odňatia slobody,
• zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži, zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie.
• zamestnancov s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamestnancov
s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu,
• zamestnancov, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora.

✔ Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest V INTERIÉRI sa nevzťahuje na:

• deti do 6 rokov veku,
• deti v materskej škole, v inom obdobnom zariadení pre deti alebo v školskom zariadení,
• osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
• osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
• osoby pri výkone športu na interiérových športoviskách,
• fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
• osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
• výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
• tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
• zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám,
• čas potrebný na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania,
• čas nevyhnutný na úpravu tvárovej časti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.

PRAVIDLÁ PRE EXTERIÉR

✔ V okresoch v I., II. alebo III. stupni varovania podľa COVID Automatu (bordová, červená, ružová farba okresov) musia byť v exteriéri nos a ústa prekryté, respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou.

Výnimku majú:

• deti do 6 rokov veku,
• deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti,
• osoby v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov,
• osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
• osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
• osoby pri výkone športu,
• fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
• osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
• výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
• tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania.

✔ V okresoch v stupni monitoring a v 1. a 2. stupni ostražitosti (zelená, žltá, oranžová) bude povinné nosiť rúško, šál alebo šatku v exteriéri už len na hromadných podujatiach.

V tomto prípade majú výnimku z prekrytia dýchacích ciest:


• deti do 6 rokov veku,
• deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti,
• osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
• osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
• osoby pri výkone športu,
• osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
• výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
• tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania.