Mistrík: Na vulgárnosť médií sme Maďariča a Krajcera upozorňovali už skôr

Mistrík: Na vulgárnosť médií sme Maďariča a Krajcera upozorňovali už skôr

Maďaričov boj s vulgárnosťou JOJ a Markízy má ďalšieho následovníka, predsedu Rady pre vysielanie a retransmisiu.

 

 

Predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu Miloš Mistrík otvoreným listom privítal Maďaričovú aktivitu v boji s vulgárnosťou médií. Zároveň mu pripomenul, že na problém o „stupňujúcej sa miere vulgárnosti a nekultúrnosti vo vysielaní celoplošných súkromných televízií," teda JOJ a Markízy ho upozorňovali už v roku 2010.

„Naša Rada dostáva veľa sťažností na porušenie ustanovení zákona, ktoré sa týkajú tohto problému. Ide hlavne o programy, ktoré sú označené ako nevhodné do 15 rokov, pričom veľká časť sťažností prichádza na dané programy vysielané v reprízach v dopoludňajších i popoludňajších hodinách, ako aj počas voľných dní a sviatkov," píše v odpovedi na ministrov list Mistrík.

Zároveň ministrovi pripomína, že na tento problém upozorňovali listami ministerstvo už v minulosti. A to ako jeho predchodcu Daniela Krajcera, tak aj samotného Maďariča, keď bol ministrom kultúry v roku 2010. „Pripomínali sme potrebu riešenia pri vystúpeniach v NRSR, viacerí členovia Rady na verejných podujatiach, v tlači aj v elektronických médiách."

Rada podľa Mistríka privíta, "ak sa formou zmeny vyhlášky alebo zákona upravia a spresnia kritériá vysielania daných programov tak, aby to viac vyhovovalo všetkým zúčastneným stranám, aby to pomohlo aj našej regulačnej praxi a hlavne, aby sme sa posunuli vpred pri eliminovaní nekultúrnych, vulgárnych a eticky neprijateľných programov v televíznom a rozhlasovom vysielaní."

Tému vulgárnosti médií otvoril Maďarič v čase, keď sa zverejnila informácia, že Ficova vláda zruší pôvodné zrušenie koncesionárskych poplatkov.