Kampaň Aliancie nebude vysielať ani RTVS

Kampaň Aliancie nebude vysielať ani RTVS Foto: Omédiách.com

Televízia Markíza nie je sama, ktorá zatvorila dvere pred spotmi Aliancie za rodinu.

 


Referendum o rodine bude 7. februára. RTVS neplánuje zariadiť do vysielania reklamu pred referendom. „RTVS vo svojom vysielaní vyčlení priestor na podrobné informovanie, ako aj diskusie o otázkach, ktorú sú predmetom referenda," povedala pre Omédiách.com manažérka marketingu a komunikácie s verejnosťou RTVS Dominika Šulková.

 

Zákon o spôsobe vykonania referenda nijakým spôsobom nerieši volebnú kampaň v elektronických médiách ani ďalšie otázky vysielania v období pred konaním referenda. RTVS sa preto musí riadiť zákonom o vysielaní a retransmisii, ktorý hovorí, že „vysielanie politickej reklamy a reklamy propagujúcej náboženstvo alebo ateizmus sa zakazuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak."

Foto: Aliancia za rodinu

V tomto prípade osobitným predpisom je zákon o referende, ktorý žiadnym spôsobom neupravuje vysielanie politickej reklamy počas referendovej kampane. „RTVS na základe uvedeného nevyčlení priestor na vysielanie reklamy súvisiacej s referendom," povedala Šulková.

Aliancia požiadala o priestor aj televíziu JOJ, tá podľa Pravda.sk sa zatiaľ nerozhodla.

Šéf Markízy sa rozhodol, že televízia priestor na kampaň nevyčlení.

Viac: Markíza vysvetľuje, prečo sa rozhodla nevysielať spoty Aliancie za rodinu


Aliancia za rodinu, ktorá si chcela objednať televíznu reklamu, je pobúrená