Na Pfizer a Modernu sa môže už prihlásiť ktokoľvek, zrušili vekovú hranicu

Na Pfizer a Modernu sa môže už prihlásiť ktokoľvek, zrušili vekovú hranicu

Národné centrum zdravotníckych informácií pri formulári na ockovanie už uvádza, že osobám vo veku 18 rokov (vrátane) a starším sú prideľované vakcíny - Pfizer/BioNTech, Moderna. Osobám vo veku 16 a 17 rokov (vrátane) sú prideľované vakcíny - Pfizer/BioNTech.Termíny budú prideľované podľa veku. Požiadať o očkovanie môžu všetci s vekom nad 16 rokov (vrátane) na tomto linku https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia .