TV

Prídeme a všetkých vás zabijeme! vyhrážal sa ruský poslanec v televízii novinárovi z Nemecka (VIDEO)

Prídeme a všetkých vás zabijeme! vyhrážal sa ruský poslanec v televízii novinárovi z Nemecka (VIDEO)

Francúzsky Senát schválil zrušenie koncesionárskych poplatkov

Francúzsky Senát schválil zrušenie koncesionárskych poplatkov

Novou členkou vedenia RTVS je Miriam Kittler

Novou členkou vedenia RTVS je Miriam Kittler

Strana 1 z 187