Ľuboš Kukliš bol zvolený za predsedu EPRA Bratislava

Na plenárnom zasadnutí Európskej platformy regulačných orgánov (EPRA) vo štvrtok 20. 5. 2021 bol za predsedu tohto zoskupenia zvolený Ľuboš Kukliš, riaditeľ kancelárie slovenskej Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Podpredsedníčkami a podpredsedami EPRA sa stali Stephanie Comey (BAI, írsky mediálny regulátor), Maria Donde (OFCOM, regulátor médií vo Veľkej Británii), Peter Matzneller, (DLM, združenie nemeckých regulátorov médií) a Mari Velsand (Medietilsynet, nórsky mediálny regulátor). „Nachádzame sa kľúčovom období z pohľadu kreovania nového prístupu k regulácii obsahu v digitálnom prostredí a je veľmi dôležité, aby skúsenosť a pohľad mediálnych regulátorov zaznievali v prebiehajúcich diskusiách čo najvýraznejšie. Mňa veľmi teší, že požívame takúto vysokú dôveru medzi kolegami na medzinárodnej scéne a vybrali si práve nás, aby sme ich v tomto období a v týchto procesoch reprezentovali,“ uviedol Ľuboš Kukliš v reakcii na výsledok voľby nového vedenia EPRA.
EPRA je profesionálnym zoskupením regulačných orgánov pre oblasť rozhlasového a televízneho vysielania, resp. audiovizuálnych mediálnych služieb.