10. januára sa otvoria školy, prinášame podrobnosti

Po dlhších diskusiách sa vláda rozhodla, že 10. januára, aj napriek hrozbe omikronu, otvorí školy. V tejto súvislosti minister školstva zverejnil podrobnosti:

Epidemická situácia sa zlepšila. Na základe dát z rezortu zdravotníctva vidíme, že je nižší počet hospitalizovaných, nižší prírastok pozitívnych. Preto sa na základe diskusií a dohody s MZ sa školy otvoria 10. januára 2022.

? Pre porovnanie: V decembri rovnako klesali aj čísla v okolitých krajinách (Rakúsko, Česko, Maďarsko, Poľsko) a to aj s otvorenými školami. Podobne ako my zažili vrchol tretej vlny na prelome novembra a decembra, ale dopady vlny zmiernili inými opatreniami ako zatváraním škôl.

Aktuálne sa rovnako otvárajú školy v Holandsku, vo Francúzsku či v Nemecku, pretože všetky krajiny si uvedomujú, že potrebujeme otvorené školy a rovnako to vidíme aj my.
? Pre školy to znamená, že sa budú riadiť školským semaforom. V prípade pozitivity môže riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa uzatvoriť príslušnú triedu, ktorá ide do karantény (bod 3. rozhodnutia z 1.9.). Výnimku z karantény majú plne očkované osoby a prekonané osoby, teda aj žiaci, ktorí sú zaočkovaní alebo prekonaní.

? Na školách budú zároveň podľa platnej vyhlášky ÚVZ povinné rúška. Prekrytie horných dýchacích ciest nie je povinné pre deti v MŠ, osoby so závažnými poruchami autistického spektra či ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, ako aj pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí týchto žiakov vzdelávajú. Všetky informácie nájdete v príslušnej vyhláške ÚVZ vo vestníku vlády.

? Rodičia budú mať opäť k dispozícii samotesty. Dôrazne ich vyzývame, aby pred nástupom do škôl otestovali žiakov a aby sa žiaci ideálne testovali v prvých týždňoch 2x do týždňa.

V závere roka bolo na OÚ doručených 1,5 milióna samotestov. Tento týždeň bude na OÚ doručených ďalších 1,5 milióna samotestov. Aktuálne budú mať okresné úrady k dispozícii 3 milióny samotestov pre školy, ktoré o testy požiadajú.

Celkovo už tak bolo od začiatku školského roka rozdistribuovaných 14,5 milióna samotestov pre školy na okresné úrady. Aj takto chceme napomôcť bezpečnejšiemu prostrediu na školách.

? Kľúčovým opatrením však aj naďalej ostáva očkovanie, pretože to nás najlepšie chráni pred hospitalizáciou a ťažkým priebehom ochorenia. Je dôležité, aby očkovanie využilo čo najviac ľudí.
? Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí v čase sviatkov konali zodpovedne, dodržiavali opatrenia alebo sa zaočkovali a pomohli tak k zlepšeniu situácie