Útok v Miloslavove: Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre ďalší skutok

Vyšetrovaním prípadu týkajúceho sa napadnutia maloletého dievčaťa, ku ktorému došlo dňa 02.01.2022 v areáli objektu bývalého družstva v obci Miloslavov, sa v súčasnosti zaoberajú policajti Odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.

Tí si vec na základe výberovej príslušnosti prevzali dňa 07.01.2022 od Okresného riaditeľstva PZ v Senci, ktoré viedlo prvotné vyšetrovanie tohto prípadu.

Vyšetrovateľ bratislavskej krajskej kriminálky začal v tejto súvislosti ďalšie trestné stíhanie vo veci úmyselného trestného činu ublíženia na zdraví spáchaného na chránenej osobe v jednočinnom súbehu s úmyselným trestným činom výtržníctva spáchaného formou spolupáchateľstva. V prípade, ak sa v priebehu vyšetrovania na základe zadovážených dôkazov preukáže podozrenie zo spáchania aj z iných trestných činov, vyšetrovateľ bude postupovať v zmysle zákona a začne trestné stíhanie aj pre ďalšie trestné činy.

V predmetnej veci sú naďalej vykonávané všetky potrebné procesné úkony, ktorých cieľom je jej náležité objasnenie, informuje polícia.