Telekom od 1. mája mení ceny a portfólia mobilných i pevných služieb

Telekom od 1. mája mení ceny a portfólia mobilných i pevných služieb Ilustr. foto: Telekom

Slovak Telekom mení od 1. mája ceny a portfólia viacerých služieb. V prípade mobilných paušálov pre rezidenčných zákazníkov a biznis segment prináša operátor úplne nové ponuky. Pri pevnom internete sa zmeny dotknú metaliky, optiky a FWA. A v prípade televíznych služieb to budú zmeny pri IPTV, satelite a OTT. Zmena cien a portfólia sa netýka hlasových programov pevnej linky, ani predplatených kariet Easy, Predplatenka a Juro.

„Dôvodom pre aktuálnu úpravu cien a nasadenie nových ponúk je súhra viacerých faktorov v súčasnosti. Medzi ne patrí rastúca miera inflácie, aj výrazné zvyšovanie cien energie a vstupných nákladov, ktoré sú kľúčové pre poskytovanie pevných i mobilných služieb. Zároveň čelíme aj skokovému zvyšovaniu poplatkov za vysielacie práva domácich i zahraničných vysielacích spoločností,“ vysvetľuje hovorca Telekomu Michal Korec.

Zároveň dodáva, že na na druhej strane sa spoločnosť snaží priniesť za mierne vyšší poplatok viacero benefitov pre dostupné služby: viac dát a vyššie rýchlosti nekonečného pripojenia pre mobilné paušály, vyššie rýchlosti pre optický internet a prémiový router v cene paušálu a viac TV kanálov, zľavu na set-top-box, rozšírený Magio TV Archív v Magenta 1 zadarmo.

„Telekom ponechá zľavy v Chytrom balíku a dokonca ich aj zvýši. Napríklad zákazníci s TV službou budú mať o 50 centov výhodnejšiu cenu pri programoch L a XL, ak využívajú naše internetové pripojenie,“ povedal Korec.  
V skupine Magenta 1 budú mať zákazníci 2-násobné objemy dát v paušáloch, 2x vyššie rýchlosti po vyčerpaní mesačného objemu dát a niekoľko ďalších výhod.

V prípade TV služieb nárast cien aj benefitov

Telekom mení od 1. mája 2022 portfólio TV služieb vrátane ich cien. Na druhej strane však Telekom ponúkne viaceré benefity. V priebehu druhého štvrťroka pribudnú do balíkov viaceré nové TV kanály, ktoré bude Telekom postupne oznamovať a budú poskytnuté zadarmo. Prvým rozšírením bude zaradenie JOJ Sport, RiK TV a Markíza Krimi. Ďalšou novinkou je rozšírený TV archív pre Magenta 1, ktorý je zadarmo v tejto skupine – počet kanálov sa zvýši z 5 až na 16 v HD.

Zákazníci získajú aj zľavu na set-top-box na IPTV i OTT technológii a Telekom ponúkne zákazníkom výhodnejšiu cenu pre L a XL program v balíku s internetom oproti samostatnej službe.

Magio Go
Vlani uvedené portfólio Magio GO bude mať o 1,5 € vyššiu cenu pri variante M. Pre vyššie programy sa uplatní výhodnejšia cena podľa využívania služieb v balíku s internetom. Zákazník dostane zľavu na Magio GO Box 50 centov pri programoch L a XL.

Magio TV na IPTV
Podobná logika bude fungovať aj pri Magio TV na technológii IPTV so set-top-boxom. Nižší variant M bude mať cenu vyššiu o 1,5 € mesačne. Dva vyššie programy môžu mať výhodnejšiu cenu pri balíku s internetom a zároveň aj zľavu na set-top-box.

 

Magio Sat
Pri satelitnej televízii sa cena základného balíka M zvýši o 1 €. Pri vyšších variantoch L a XL sa opäť uplatňuje zľava pri kombinácii s internetom.

 

Vyššie zľavy v Chytrom balíku pri TV+internet
V rámci Chytrého balíka sa budú zvyšovať balíčkové zľavy a pri TV službe sa v balíku navýši jej zľava (resp. zníži jej cena) o 50 centov. Ak má zákazník aj internetovú službu, získa pri nej ďalšiu zľavu 50 centov.

Ak zákazník využíva dve služby (internet+TV), bude navýšenie balíčkovej zľavy o 1 € (50 centov za internet, 50 centov za TV) a rovnako aj pri triple play balíku s pevnou linkou (50 centov za internet, 50 centov za TV).


Zmeny cien a portfólia internetových služieb

OptikNET: Nové portfólio s vyššími rýchlosťami
Najväčšie zmeny nastanú v portfóliu optického internetu. Telekom zvýši rýchlosti pri troch z nich: pri ŠTART, IDEÁL a EXTRA sa zvýšia rýchlosti uploadu, pri IDEÁL a EXTRA aj rýchlosti downloadu.
IDEÁL bude mať po novom rýchlosti 400 / 80 Mbps a v Magenta 1 dokonca dvojnásobok. EXTRA dokonca začína na rýchlostiach 800 / 160 Mbps.

KlasikNET a Magio internet na ADSL
Pri oboch portfóliách na metalickej sieti (ADSL a VDSL) dochádza k zvýšeniu cien bez zmeny parametrov.

Pre programy Magio internet na ADSL technológii sa ceny menia takto:

Magio internet vzduchom

Zmena internetového portfólia sa dotkne aj zákazníkov, ktorí majú aktivovanú službu Magio internet vzduchom. Pozitívnou novinkou je navýšenie objemu dát pri najnižšom programe z 50 na 80 GB.

 

Telekom chystá aj viaceré zmeny pri prenájme modemov, a to nasledovne:

• pri optike bude od programu IDEÁL poskytovať iba prémiový model
• najvyšší program má na každej technológii prémiový model zdarma
• na prémiový model sa pri každej technológii uplatňuje výhodnejšia cena pre zákazníkov s TV službou (dual-play balík)
• pre väčšinu zákazníkov sa cena prenájmu zníži, pre istú časť zvýši

V rámci Chytrého balíka sa budú zvyšovať balíčkové zľavy a pri TV službe sa v balíku navýši jej zľava (resp. zníži jej cena) o 50 centov. Ak má zákazník aj internetovú službu, získa pri nej ďalšiu zľavu 50 centov.

Ak zákazník využíva dve služby (internet+TV), bude navýšenie balíčkovej zľavy o 1 € (50 centov za internet, 50 centov za TV) a rovnako aj pri triple play balíku s pevnou linkou (50 centov za internet, 50 centov za TV).


 

Zmeny paušálov

Telekom mení od 1. mája 2022 ponuku paušálov.  od tohto dátumu bude  poskytovať už iba nové portfólio mobilných paušálov. Zákazníkom ponúkne nové verzie, kde získajú väčšie množstvá dát a aj vyššie rýchlosti po prípadnom vyčerpaní základného objemu. V skupine Magenta 1 budú mať dve výrazné výhody: 2x väčší objem dát a aj 2x vyššie rýchlosti v balíku Nekonečné pripojenie či pri ďalšom prenose v nekonečných paušáloch.

Po novom už päť nekonečných paušálov

K Nekonečným paušálom budú po novom patriť Nekonečno 33 a Nekonečno 39. Oproti minulým verziám Ideál 32 a 37 obsahujú väčšie množstvo dát na prenos plnou rýchlosťou. Po prípadnom vyčerpaní surfuje zákazník ďalej a bude mať nastavenú rýchlosť na 1 Mbps v štandarde a 2 Mbps v Magenta 1.

Nekonečno SD a Nekonečno HD získajú vyššie mesačné objemy dát pre prenos plnou rýchlosťou. Po ich vyčerpaní platí nekonečné dátovanie, akurát jeho rýchlosť sa v Magenta 1 zvyšuje na 6 Mbps (Nekonečno SD) resp. 20 Mbps (Nekonečno HD).

Program Nekonečno MAX ostáva v nezmenenej forme za rovnakú cenu.

Starý program

Ideál 32

Ideál 37

Nekonečno SD

Nekonečno HD

Nekonečno MAX

Nový program

Nekonečno 33

Nekonečno 39

Minúty (v SR, do/v EÚ)

nekonečné

nekonečné

nekonečné

Nekonečné

Nekonečné

SMS (v SR, do/v EÚ)

nekonečné

nekonečné

nekonečné

Nekonečné

Nekonečné

Mesačné dáta (v SR, v EÚ) bez/s M1

nekonečné (16 / 32 GB) plná rýchlosť

nekonečné (25 / 50 GB) plná rýchlosť

nekonečné (30 / 60 GB plná rýchlosť)

nekonečné (60 / 120 GB plná rýchlosť)

nekonečné + 30 GB na darovanie

Rýchlosť nekonečných ďalších dát (bez/s M1)

1 / 2 Mbps

1 / 2 Mbps

3 / 6 Mbps

10 / 20 Mbps

nekonečné

Zóna 2

-

-

-

-

100 min, 100 SMS, 500 MB

Mesačná cena s viazanosťou

33 €

39 €

44 €

50 €

70 €

Najväčšia zmena nastáva pri programoch Ideál 32 a Ideál 37 preradením do vyššej kategórie. Napríklad program Ideál 32 obsahoval pôvodne 14 GB (22 GB v Magenta 1) a po prípadnom vyčerpaní balíček na dátovanie s rýchlosťou 128 kbps.

Po novom bude Nekonečno 33, ktorý obsahuje oveľa viac dát – 16 GB v základe, 32 GB v Magenta 1 skupine. Po prípadnom prečerpaní je k dispozícii už rýchlosť 1 Mbps v štandarde, resp. 2 Mbps v Magenta 1.

Viac dát i rýchlejší balík Nekonečné pripojenie pre paušály Ideál

Obľúbené paušály Ideál získajú viaceré výhody pre každý paušál.

V prvom rade budú obsahovať vyššie objemy dát. Výrazné navýšenia pocítia zákazníci v Magenta 1 skupine, nakoľko všetky paušály Ideál budú mať po novom dvojnásobné objemy dát.

Upravujú sa aj podmienky pre balík Nekonečné pripojenie po vyčerpaní mesačného objemu dát. Pre programy Ideál 21 až Ideál 28 je novinkou dvojnásobne vyššia rýchlosť s Magenta 1 – stúpne na 256 kbps.

Starý program

Ideál 20

Ideál 21

Ideál 23

Ideál 25

Ideál 27

Nový program

Ideál 21

Ideál 22

Ideál 24

Ideál 26

Ideál 28

Minúty (v SR, do/v EÚ)

Nekonečné

nekonečné

nekonečné

nekonečné

nekonečné

SMS (v SR, do/v EÚ)

Nekonečné

nekonečné

nekonečné

nekonečné

nekonečné

Dáta (v SR, v EÚ) bez/s M1

750 MB / 1,5 GB

3 / 6 GB

4,5 / 9 GB

6 / 12 GB

8 / 16 GB

Balík Nekonečné pripojenie
(bez M1 / s M1)

128 / 256 kbps

128 / 256 kbps

128 / 256 kbps

128 / 256 kbps

128 / 256 kbps

Mesačná cena s viazanosťou

21 €

22 €

24 €

26 €

28 €

Viac dát aj v primárne dátových paušáloch

Vyššie balíky dát a rýchlosť Nekonečného pripojenia dostanú aj paušály Dáta.

Pri trojici Dáta 18, Dáta 22 a Dáta 26 sa samozrejme nasadia vyššie objemy dát pre základné verzie a 2x toľko pre Magenta 1 zákazníkov. Zvýši sa aj rýchlosť balíka Nekonečné pripojenie na 256 kbps s Magenta 1.

Aj Dáta HD bude mať nové parametre. V štandardnej verzii 50 GB dát plnou rýchlosťou a potom 10 Mbps prenosy. V Magenta 1 verzii dokonca 100 GB plnou rýchlosťou a potom 20 Mbps. Cena Dáta HD sa však nemení.

Starý program

Dáta 17

Dáta 21

Dáta 25

Dáta HD

Nový program

Dáta 18

Dáta 22

Dáta 26

Minúty (v SR, do/v EÚ)

100 / 200

100 / 200

100 / 200

100 / 200

SMS (v SR, do/v EÚ)

0

0

0

0

Dáta (v SR, v EÚ) bez/s M1

5 / 10 GB

8 / 16 GB

14 / 28 GB

nekonečné (50 / 100 GB plná rýchlosť)

Balík Nekonečné pripojenie
(bez M1 / s M1)

128 / 256 kbps

128 / 256 kbps

128 / 256 kbps

10 / 20 Mbps

Mesačná cena s viazanosťou

18 €

22 €

26 €

42 €

Viac dát i rýchlejšie Nekonečné pripojenie aj pre Základ

Pri troch paušáloch Základ sa zvýšia objemy dát v oboch verziách, štandardnej i Magenta 1. Zákazníci s Magenta 1 skupinou však budú mať vyššiu rýchlosť Nekonečného pripojenia – 256 kbps.

Starý program

Základ 11

Základ 14

Základ 17

Nový program

Základ 12

Základ 15

Základ 18

Minúty (v SR, do/v EÚ)

100 / 200

150 / 300

200 / 400

SMS (v SR, do/v EÚ)

0

150 / 300

200 / 400

Dáta (v SR, v EÚ) bez/s M1

750 MB / 1,5 GB

750 MB / 1,5 GB

750 MB / 1,5 GB

Balík Nekonečné pripojenie (bez/s M1)

128 / 256 kbps

128 / 256 kbps

128 / 256 kbps

Mesačná cena s viazanosťou

12 €

15 €

18 €

Prenos dát pre paušály Základ 12 až Ideál 28

V novom portfóliu bude naďalej k dispozícii aj prenášanie dát v paušáloch, a to pre programy Základ 12 až 18, resp. Ideál 21 až 28.

Ostatné paušály od Nekonečno 33 budú mať k dispozícii štandardný mesačný objem dát a potom majú nekonečné prenosy dát s rýchlosťou podľa programu.

FUP v roamingu

Telekom pristúpi od 1.5 2022 k zmene FUP v roamingu v paušáloch v súlade s novou reguláciou platnou od 1.7.2022. Dva mesiace vopred bude prepočítavať objemy dát podľa vzorca (cena paušálu bez DPH/2)*2. Zákazníci budú mať po novom objem dát podľa štandardných podmienok.

Bez záväzkov s mesačným poplatkom

Od 1. mája 2022 bude Telekom poskytovať program Bez záväzkov s administratívnym mesačným poplatkom 2 €. Ostatné podmienky i ceny služieb v programe ostanú rovnaké.

 

Telekom mení od 1. mája 2022 ponuku Biznis paušálov

Ponuka nekonečných paušálov pre biznis zákazníkov sa rozšíri. Do tejto skupiny pribudnú tri nové paušály Biznis Nekonečno 33 až 40, ktoré budú mať viac dát ako ich predchodcovia (Biznis Premium 32 až 38) a po ich vyčerpaní nekonečné pripojenie s rýchlosťou 1 Mbps, resp. 2 Mbps v skupine Magenta 1.

Biznis Nekonečno SD a Nekonečne HD získajú vyššie objemy dát v štandarde i Magenta 1 skupine. Rýchlosti nekonečného pripojenia v Magenta 1 sa zvýšia na 6 Mbps (Biznis Nekonečno SD) resp. 20 Mbps (Biznis Nekonečno HD).

Parametre programu Biznis Nekonečno MAX sa nemenia vrátane ceny.

Starý program

Biznis Premium 32

Biznis Premium 35

Biznis Premium 38

Biznis Nekonečno SD

Biznis Nekonečno HD

Biznis Nekonečno
MAX

Nový program

Biznis Nekonečno 33

Biznis Nekonečno 36

Biznis Nekonečno 40

Minúty (SR, do/v EÚ)

nekonečné

nekonečné

nekonečné

nekonečné

nekonečné

nekonečné

SMS (SR, do/v EÚ)

nekonečné

nekonečné

nekonečné

nekonečné

nekonečné

nekonečné

Dáta (v SR, v EÚ)
bez/s Magenta 1

16 / 32 GB

18 / 36 GB

26 / 52 GB

nekonečné (35 / 70 GB plná rýchlosť)

nekonečné (70 / 140 GB plná rýchlosť)

nekonečné + 30 GB na darovanie

Rýchlosť nekonečných ďalších dát (bez/s M1)

1 / 2 Mbps

1 / 2 Mbps

1 / 2 Mbps

3 / 6 Mbps

10 / 20 Mbps

nekonečné

Zóna 2

-

-

-

-

-

100 min, 100 SMS, 500 MB

Mesačná cena s viazanosťou

33 €

36 €

40 €

45 €

53 €

70 €

Ďalšie navýšenia dát pre Biznis Premium

V ponuke Biznis Premium ostane trojica paušálov a získajú vyššie objemy dát, v skupine Magenta 1 bude mať zákazník vždy dvojnásobok dát.

Pozitívne sa menia aj podmienky pre balík Nekonečné pripojenie po vyčerpaní mesačného objemu dát. Programy Biznis Premium 24, 27 a 29 budú mať v Magenta 1 skupine dvojnásobnú rýchlosť 256 kbps.

Starý program

Biznis Premium 23

Biznis Premium 26

Biznis Premium 28

Nový program

Biznis Premium 24

Biznis Premium 27

Biznis Premium 29

Minúty (v SR, do/v EÚ)

nekonečné

nekonečné

nekonečné

SMS (v SR, do/v EÚ)

nekonečné

nekonečné

nekonečné

Dáta (v SR, v EÚ) bez/s M1

4,5 / 9 GB

7 / 14 GB

9 / 18 GB

Balík Nekonečné pripojenie
(bez M1 / s M1)

128 / 256 kbps

128 / 256 kbps

128 / 256 kbps

Mesačná cena s viazanosťou

24 €

27 €

29 €

Nekonečné pripojenie aj pre Biznis Mini

Všetky tri programy Biznis Mini sa zmenia rovnako. Po novom budú mať 750 MB resp. 1,5 GB dát mesačne. Navyše zákazníci s Magenta 1 skupinou budú mať vyššiu rýchlosť Nekonečného pripojenia – 256 kbps.

Starý program

Biznis Mini 12

Biznis Mini 15

Biznis Mini 18

Nový program

Biznis Mini 13

Biznis Mini 16

Biznis Mini 19

Minúty (v SR, do EÚ, v EÚ)

100 / 200

150 / 300

200 / 400

SMS (v SR, do EÚ, v EÚ)

0

150 / 300

200 / 400

Dáta (v SR, v EÚ) bez/s M1

750 MB / 1,5 GB

750 MB / 1,5 GB

750 MB / 1,5 GB

Balík Nekonečné pripojenie (bez / s M1)

128 / 256 kbps

128 / 256 kbps

128 / 256 kbps

Mesačná cena s viazanosťou

13 €

16 €

19 €

Prenos dát pre paušály Biznis Mini 13 až Biznis Premium 29

V novom portfóliu bude naďalej k dispozícii aj prenášanie dát v paušáloch, a to pre programy Biznis Mini 13 až 19, resp. Biznis Premium 24 až 29.

Ostatné paušály od Biznis Nekonečno 33 budú mať k dispozícii štandardný mesačný objem dát a potom využívajú nekonečné prenosy dát s rýchlosťou podľa programu.

FUP v roamingu

Telekom pristúpi už od 1. mája 2022 k zmene FUP v roamingu v paušáloch v súlade s novou reguláciou platnou od 1.7.2022. Dva mesiace vopred bude prepočítavať objemy dát podľa vzorca (cena paušálu bez DPH/2)*2. Zákazníci budú mať po novom k dispozícii objem dát podľa štandardných podmienok.

Od 1.5. nové portfólio pre nových i existujúcich zákazníkov

Telekom bude od 1. mája 2022 poskytovať už iba nové portfólio mobilných paušálov.

Zmeny v portfóliu sa týkajú nových i existujúcich zákazníkov. Vzhľadom na zmenu zmluvných podmienok môžu existujúci klienti odstúpiť od svojej zmluvy, ak nesúhlasia s týmito zmenami, a to najneskôr do 30.4.2022.