RU: Operátori by nemali požadovať platbu za prenesenie čísla

RU: Operátori by nemali požadovať platbu za prenesenie čísla

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) dnes (v stredu) vydal otvorenú verejnú výzvu „podnikom, ktoré poskytujú verejnú telefónnu službu na vydanie verejného prísľubu o nepožadovaní priamej platby od účastníkov za prenesenie telefónneho čísla."

 

 

Vo výzve píše, že tak robí v snahe umožniť účastníkom bezproblémový prechod k inému operátorovi s ponechaním si svojho telefónneho čísla.
Odvoláva sa na Občiansky zákonník aj zákon o elektronických komunikáciách.

Obsahom verejného prísľubu má byť záväzok spoločností, ktoré poskytujú telefónnu službu, že „ako odovzdávajúci podnik ani ako prijímajúci podnik nebude požadovať od účastníkov priame platby za služby spojené s prenosom čísla."

Tento verejný prísľub má byť účinný voči vopred neobmedzenému počtu osôb, ktoré sú ich účastníkmi s telefónnymi číslami z národného číslovacieho plánu a tieto osoby požiadajú, aby si mohli ponechať svoje telefónne čísla nezávisle od podniku, ktorý službu poskytuje.

Verejný prísľub má byť zverejnený v termíne do konca augusta 2014 najmä na webovom sídle podniku poskytujúceho verejnú telefónnu službu.

Požiadali sme o stanovisko operátorov.

O2 Slovensko (hovorkyňa Martina Jamrichová): "Dlhodobo bojujeme proti umelým bariéram pri prenose telefónneho čísla. O2 nikdy nepožadovalo žiadne poplatky, ani pokuty s týmto spojené. Netrestáme nezmyselnými pokutami za prenos čísla a ani viazanosťou. Poplatok vnímame ako dvojité zlo, ako pokutu operátora zákazníkovi, ktorý sa chce slobodne rozhodnúť pre lepšiu ponuku a aj ako bariéru, ktorou si chce umelo udržať zákazníka. Tento prozákaznicky krok samozrejme podporujeme a s Úradom úzko spolupracujeme."

Slovak Telekom (Martin Vidan): „Prenos čísla generuje náklady, ktoré sú rozložené aj v poplatku za túto službu. Aktuálne účtované poplatky nie sú odrádzujúce od prenosu a navyše operátori na Slovensku dlhodobo ponúkajú rôzne kompenzácie, ktoré výšku poplatku spravidla niekoľkonásobne prevyšujú."