Slovenská sporiteľňa patrí k najväčším platiteľom daní, prináša digitálne a ekologické inovácie. Darí sa jej vďaka zamestnancom a klientom

Slovenská sporiteľňa patrí k najväčším platiteľom daní, prináša digitálne a ekologické inovácie. Darí sa jej vďaka zamestnancom a klientom Ilustr. foto: Slovenská sporiteľňa

„Našej banke sa darí len tak, ako sa darí ľuďom a firmám na Slovensku. Dokážeme byť úspešní a zároveň prospešní len vďaka našim ľuďom v banke a klientom. Aj vďaka tomu patríme medzi top platiteľov daní.

Dali sme si tri konkrétne záväzky, ktoré chceme splniť do roku 2025. Náš unikátny program finančného vzdelávania FinQ edukuje mladých ľudí. Staráme sa o finančné zdravie a naša materská skupina Erste sa dokonca v októbri 2021 stala zakladajúcim signatárom OSN iniciatívy v oblasti finančného zdravia.

Ako jediná banka na Slovensku máme program pre začínajúce podnikateľky a podnikateľov, ktorým poskytujeme na mieru pripravené finančne dostupné riešenia sprevádzané finančným alebo biznis vzdelávaním a mentoringom. V rámci nášho sociálneho bankovníctva finančne pomáhame aj neziskovkám a subjektom sociálnej ekonomiky. Cez našu nadáciu podporujeme komunity aj zelené inovácie. V neposlednom rade sme sa spolu s Erste zaviazali fungovať klimaticky neutrálnym spôsobom a dosiahnuť nulové emisie v úverovom a investičnom portfóliu.

To všetko sú dôležité veci, ale v tieto dni idú do úzadia. Vojna, ktorá sa nás bezprostredne týka, ohrozuje všetko, v čo veríme. Mier, demokraciu, prosperitu. Želám si, aby sa konflikt čo najskôr skončil. Stojíme pri ľuďoch nielen na Ukrajine, ale aj v našom regióne a chceme im pomôcť. Cez našu nadáciu darujeme finančné prostriedky a budeme sa snažiť pomôcť priamo tým, ktorí sa ocitli v ohrození. Kiežby sme vedeli urobiť viac,“ hovorí generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne Peter Krutil.

SME Prospešní pre krajinu

Dlhodobo patríme medzi najväčších platiteľov daní na Slovensku. Od roku 2017 sme boli v rebríčku, ktorý zverejňuje Finstat, najhoršie na šiestom mieste. V 2020 sme boli s takmer 53 mil. eur tretí a prví z nemonopolných spoločností. Poradie za vlaňajšok zatiaľ nepoznáme, s daňou 65,3 mil. by sme však mali opäť patriť medzi top platiteľov.

Konáme dobro

Ako zodpovedný líder pomáhame tvoriť budúcnosť, na ktorú sa môžeme všetci tešiť. Preto sme v minuloročnom auguste sformulovali 3 konkrétne záväzky, ktoré chceme splniť do roku 2025. Aby sme aj my urobili konkrétne veci pre budúcnosť a prosperitu našej krajiny. Prostredníctvom programu finančného vzdelávania Nadácie Slovenskej sporiteľne FinQ naučíme 200-tisíc detí kriticky myslieť, lebo veríme, že finančne vzdelaní mladí ľudia sú predpokladom ekonomicky úspešnej budúcnosti Slovenska.

Vysadíme 300-tisíc stromov, lebo veríme, že dostatok zelene v lesoch a mestách prispieva ku klimatickej udržateľnosti.

V spolupráci s organizáciou Dostupný Domov kúpime približne 400 bytov pre 1 000 ľudí v hmotnej núdzi, lebo veríme, že prostredníctvom bývania dokážeme pozitívne a merateľne zlepšiť budúcnosť sociálne znevýhodnených ľudí.

Už v minulom roku sme v každom zo záväzkov urobili prvé čiastkové kroky. Cez naše nadačné aktivity sme v minulom roku sumou viac ako jeden milión eur podporili 107 projektov z najrôznejších oblastí (sociálna pomoc a zdravie, životné prostredie, šport, občianska spoločnosť, kultúra).

SME Prospešní pre klientov
Finančné zdravie & prosperita

Staráme sa o finančné zdravie klientov. Chceme, aby boli dobre finančne zabezpečení. Prostredníctvom finančného plánu im pomáhame správne hospodáriť s financiami, plniť sny aj zvládať náročné životné situácie. Radíme im v investovaní, sporení, poistení či zabezpečení na dôchodok. Do konca minulého roka sme, od spustenia služby v máji 2020, mali 1,1 mil. vyplnených finančných plánov.

Investovanie je jedným z kľúčových pilierov dobrého finančného zabezpečenia do budúcnosti. Investičné produkty predávame aj digitálne a s Georgeom majú klienti pod palcom investície do akcií a ETF fondov. Na trh sme priniesli aj unikátny Fond budúcnosti – prvý slovenský fond zameraný na megatrendy, ktoré menia spoločnosť (zdravotná starostlivosť, životný štýl, technológie a inovácie, životné prostredie a rozvíjajúce sa krajiny).

Ku koncu minulého roka zainvestovalo 322-tisíc našich klientov.

Digitálne inovácie

Digitál hýbe svetom. V apríli 2021 náš George oslavoval milión fanúšikov. Počas roka dostal viacero inovácií – Payme, Moneyback odmeny, Finančný plán. Zvládne investovanie na pár klikov i mimoriadnu splátku. Vie refinancovať úvery aj založiť podnikateľský účet. Pre podnikateľov a firmy sme priniesli skvelú inováciu Terminál v mobile. Nové funkcie sme doplnili aj do nášho elektronického bankovníctva pre firemných klientov Business24.

Eko inovácie
V júni 2021 sme sa naladili na ekologickú vlnu. Začali sme vydávať rozložiteľné platobné karty so schopnosťou rozkladu až do 99 %. Sú vyrobené z materiálu, ktorý sa po pridaní do organického kompostu rýchlo rozkladá. Rozložiteľné karty postupne nahradíme recyklovanými. Začali sme aj s recykláciou kariet. Do ktorejkoľvek našej pobočky môže klient akejkoľvek banky doniesť svoju exspirovanú kartu.

Lepší život vďaka bývaniu
V minulom roku sme klientom uľahčili refinancovanie záväzkov, a to digitálne cez nášho Georgea. Súčasne sme ako jedna z dvoch bánk umožnili spraviť mimoriadnu splátku na hypotéku či spotrebný úver cez elektronické bankovníctvo. Celkovo sme v minulom roku poskytli 32 253 nových úverov na bývanie v objeme 2,85 mld. eur.

Pomáhame biznisu
Sme najlepším finančným poradcom a najrelevantnejším poradcom tak pre život, ako aj pre podnikanie.
V minulom roku sme sa opätovne stali bankou s najspokojnejšími firemnými klientmi na Slovensku a v najťažšom roku sme poskytli aj najviac biznis úverov na trhu. Celkovo ich bolo 6 350 (vrátane malých firiem) v objeme takmer 2 mld. eur.

Program pre začínajúce podnikateľky a podnikateľov
Sme jediná komerčná banka na Slovensku s komplexným programom pre začínajúce podnikateľky a podnikateľov.
Od roku 2015 sa do programu zapojilo viac ako 7 000 začínajúcich podnikateliek a podnikateľov, ktorí absolvovali vzdelávanie a bezplatné individuálne poradenstvo s našimi špecialistkami a špecialistami. Schválili sme už stovky úverov a lízingov. Odkonzultovali sme tisícky nápadov na rozbeh vlastného podnikania.
V minulom roku sme začínajúcim podnikateľkám a podnikateľom poskytli 789 úverov v objeme 15 mil. eur. Zafinancovali sme 186 neziskoviek a subjektov sociálnej ekonomiky, a to v objeme 27 mil. eur.

SME Úspešní

Konsolidované, auditované hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne k 31. decembru 2021 podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).

HLAVNÉ UKAZOVATELE OBCHODNÝCH VÝSLEDKOV k 31. DECEMBRU 2021 (MEDZIROČNÉ POROVNANIE)

• Čistý úrokový výnos poklesol o 1,3 % z 433,6 mil. eur na 427,9 mil. eur
• Čistý príjem z poplatkov a provízií narástol o 18,4 % z 147,2 mil. eur na 174,3 mil. eur
• Prevádzkový zisk sa zvýšil o 5,4 % z 304,7 mil. eur na 321,3 mil. eur
• Čistý zisk po zdanení narástol na 228,1 mil. eur (2020: 108,0 mil. eur)
• Objem úverov klientom sa zväčšil o 6,6 % z 14,6 mld. eur na 15,5 mld. eur
• Objem vkladov klientov vzrástol o 7,4 % z 14,9 mld. eur na 16,0 mld. eur
• Pomer prevádzkových nákladov a výnosov dosiahol úroveň 47,6 %
• Kapitálová primeranosť dosiahla 20,5 % a výrazne tým prekročila zákonom stanovenú hranicu (podľa požiadaviek ECB/NBS, Bazileja III a IRB prístupu)
• Pomer klientskych úverov ku klientskym vkladom poklesol z 98,1 % na 97,4 %

„Ako sme očakávali, rok 2021 bol z pohľadu hospodárenia naozaj výnimočný. A ako sme už hovorili počas roka, je dôležité pozerať sa na výsledky dlhodobou optikou. Tá hovorí jasne – aby sme boli ziskoví, musíme robiť výrazne viac biznisu. Prevádzkový zisk máme dnes o trocha nižší ako v roku 2011, pritom dnes máme dvojnásobne väčšie aktíva. To ukazuje, aký je dnes bankový biznis náročný. Som rád, že okrem objemu úverov a vkladov, nám rastú najmä príjmy z investovania a zo sprostredkovania poistenia. Samozrejme, obrovský vplyv na výsledky mali opravné položky. 99-percentný pokles rizikových nákladov nezažijete každý rok. Zároveň sú to z môjho pohľadu dve dobré správy. V pandemickom roku 2020 sme sa zachovali zodpovedne a boli sme na prípadné zhoršenie ekonomickej situácie dobre pripravení. A keď sa ukázalo, že ľudia aj firmy sú finančné zdraví, keď sa drvivá väčšina z nich vrátila k normálnemu splácaniu úverov, mohli sme opravné položky postupne rozpúšťať,“ vraví Pavel Cetkovský, finančný riaditeľ a člen Predstavenstva Slovenskej sporiteľne.

HLAVNÉ UKAZOVATELE VÝKONNOSTI SLOVENSKEJ SPORITEĽNE K 31. DECEMBRU 2021

Čistý úrokový výnos medziročne poklesol o 1,3 % z 433,6 mil. eur na 427,9 mil. eur. Hlavným dôvodom je pretrvávajúce prostredie extrémne nízkych sadzieb na trhu a s tým spojeným poklesom úrokových výnosov z úverov. Pozitívny vplyv na čistý úrokový výnos však mali úrokové výnosy zo záväzkov s negatívnou úrokovou sadzbou (TLTRO). Jednorazový pozitívny efekt zaúčtovaný v roku 2021 predstavoval 27,8 mil. eur.

Čistý príjem z poplatkov a provízií medziročne narástol o 18,4 % z 147,2 mil. eur na 174,3 mil. eur. Výrazne pozitívny príspevok mali výnosy z poplatkov a provízií za rozdelené, ale nespravované zdroje. V tejto kategórii išlo o vyššie provízie za sprostredkovanie investovania do fondov (+8,7 mil. eur) a za sprostredkovanie poistenia (+2,0 mil. eur). Vzrástli aj výnosy v kategórii platobných služieb, kde je započítaný aj pozitívny efekt z prechodu na spoluprácu s jedinou kartovou spoločnosťou.

Banka zaznamenala čistý zisk z obchodovania v hodnote 9,8 mil. eur (v roku 2020 to bolo 12,2 mil. eur), čo predstavuje prevažne výsledok z derivátových obchodov.
Prevádzkové náklady sa medziročne zvýšili o 1,9 % na 292,4 mil. eur (v roku 2020 to bolo 287,1 mil. eur). Personálne náklady poklesli o 2,0 %, ostatné administratívne náklady stúpli o 12,6 %, najmä pre nárast odvodu do Fondu ochrany vkladov a IT nákladov. Tento rast bol čiastočne kompenzovaný poklesom odpisov o 8,7 %

Prevádzkový zisk sa v konečnom súčte zvýšil o 16,6 mil. eur, čo predstavuje nárast o 5,4 %. Pomer prevádzkových nákladov k prevádzkovým výnosom (CIR) sa oproti predošlému roku znížil na hodnotu 47,6 %.

Oproti roku 2020, kedy banka vykázala čistú stratu zo zníženia hodnoty finančných inštrumentov v hodnote 107,9 mil. eur, za rok 2021 vykázala čistú stratu v hodnote 1,1 mil. eur. Rýchle a robustné oživenie ekonomiky, a s tým spojené nižšie než očakávané miery zlyhania, umožnili znížiť tvorbu opravných položiek, pričom v niektorých prípadoch došlo k ich rozpúšťaniu.

Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov sa medziročne znížil z úrovne 2,4 % na 1,8 % a ich pokrytie opravnými položkami sa zvýšilo z 107,4 % na 115,9 %.
Celková odvodová povinnosť banky medziročne poklesla z 38,8 mil. eur na 14,1 mil. eur. Zrušená  banková daň sa prejavila na nákladoch banky pozitívne, avšak odvod do Fondu ochrany vkladov stúpol výrazne – z 1,1 mil. eur na 9,4 mil. eur. Taktiež ročný príspevok do rezolučného fondu v hodnote stúpol zo 4,0 mil. eur na 4,7 mil. eur.
Konsolidovaný čistý zisk po zdanení dosiahol 228,1 mil. eur.

Objem úverových produktov klientom dosiahol 15,5 mld. eur a medziročne sa zvýšil o 6,6 %. Významne sa na tom podieľali úvery poskytnuté obyvateľstvu, ktoré v porovnaní s rokom 2020 vzrástli o 6,2 % (o 0,7 mld. eur). Slovenská sporiteľňa už dlhodobo potvrdzuje svoju pozíciu lídra na trhu s úvermi poskytnutými obyvateľstvu, keď jej podiel na trhu v roku 2021 dosiahol 24,7 %. Najvýznamnejším zdrojom rastu boli úvery na bývanie, ich objem sa zväčšil medziročne o 8,9 % (0,8 mld. eur v absolútnych hodnotách), pričom spotrebné úvery zaznamenali pokles o 9,7 %
(o 0,2 mld. eur v absolútnych hodnotách).

Úvery korporátnym klientom (vrátane faktoringových a leasingových produktov) medziročne vzrástli o 6,5 % (o 0,3 mld. eur) a dosiahli úroveň 4,6 mld. eur.
Vklady obyvateľstva medziročne vzrástli z 13,2 mld. eur na 14,0 mld. eur, čo predstavuje stabilnú základňu pre financovanie a poskytuje priestor na ďalší rast banky. Celkové záväzky voči klientom v porovnaní s rokom 2020 vzrástli z 14,9 mld. eur na 16,0 mld. eur.

Aktuálne ratingy Slovenskej sporiteľne (k 31. decembru 2021):