Novým členom predstavenstva Slovenskej sporiteľne je oddnes Juraj Barta

Novým členom predstavenstva Slovenskej sporiteľne je oddnes Juraj Barta Foto: Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa má nového člena predstavenstva zodpovedného za retailové bankovníctvo. Stal sa ním Juraj Barta, ktorý počas uplynulých rokov riadil v banke kľúčové digitálne projekty vrátane Georgea, transformácie retailového bankovníctva či inovatívneho využívania dát. Menovanie do predstavenstva už potvrdila aj Európska centrálna banka.

„Pokračujeme v našej ceste stať sa najlepším poradcom pre život a podnikanie našich klientov a súčasne digitálnym lídrom na Slovensku. Bude pre mňa cťou a potešením sprevádzať najlepší retailový tím na našom bankovom trhu týmto dobrodružstvom tak, aby sme boli užitoční pre našich klientov, pre banku, pre Slovensko a aby nás to všetkých bavilo,“ povedal k svojej novej roli Juraj Barta.

Juraj Barta sa do predstavenstva presunul z pozície riaditeľa odboru digitálnych a omnikanálových ciest. V banke pôsobí skoro 18 rokov. Mal na starosti analýzy trhu, bol hlavným ekonómom banky, neskôr šéfoval marketingu. Uplynulé roky zodpovedal za vývoj elektronických kanálov a digitálny predaj. Riadil kľúčové projekty digitalizácie (George, nová webová stránka). Mal na starosti vyhľadávanie nových možností digitálneho predaja služieb i využitia dát. Viedol aktivity digitálnej transformácie v retailovom segmente, ktorých výsledkom bol aj vznik niekoľkých LAB-ov. Je členom rady pre digitálnu stratégiu v skupine Erste (Erste Group Digital Strategy Board).

„Som rád, že riadenie retailu preberá práve Juraj, ktorý je spojený s našou bankou takmer celý svoj profesijný život. Slovenskú sporiteľňu dokonale pozná, má bohaté skúsenosti s digitálnymi a retailovými projektmi a spúšťaním nových inovácií, nevynímajúc tú najvýznamnejšiu, nášho Georgea. Spolu s ostatnými kolegami z predstavenstva sa teším na budúcnosť a ešte intenzívnejšiu spoluprácu,“ povedal Peter Krutil, generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva Slovenskej sporiteľne.