Slovenská banková asociácia bude mať nového výkonného riaditeľa

Slovenská banková asociácia bude mať nového výkonného riaditeľa Foto: SBA

Slovenská banková asociácia (SBA) bude mať nového šéfa. Na základe žiadosti o ukončenie funkcie súčasnej výkonnej riaditeľky SBA Mileny Koreňovej, sedemčlenné prezídium SBA zvolilo do tejto funkcie víťaza výberového konania, Marcela Klimeka. Zmena na tejto pozícii bude účinná od 1. júla.

Nový výkonný riaditeľ Marcel Klimek je má dlhoročné skúsenosi z vysokých pozícií v bankovníctve, vo finančníctve a verejnej správe. Počas jeho pôsobenia v bankovom sektore, na pozíciách prokuristu, riaditeľa úverových rizík (Bank Austria, HVB Bank, UniCreditBank) sa podieľal na reštrukturalizáciách veľkých slovenských spoločností, ako sú VSŽ (dnes U.S. Steel), Nafta, Slovnaft a pod. Zúčastnil sa na riadení troch bankových fúzií na Slovensku.

Pôsobil aj vo verejnej správe, najmä ako štátny tajomník Ministerstva financií SR, aj ako predseda alebo člen dozorných či riadiacich orgánov v Sociálnej poisťovni, SEPS, Všeobecnej zdravotnej poisťovni, Fonde ochrany vkladov, Národnom jadrovom fonde a pod.

„Milene Koreňovej ďakujem za to, že za takmer desaťročie jej vedenia vybudovala SBA na úroveň profesionálnej organizácie schopnej implementovať enormné množstvo európskej legislatívy, ale aj hájiť záujmy bankového sektora, a tým aj jeho klientov. Som zároveň veľmi rád, že sa nám podarilo získať na pozíciu výkonného riaditeľa SBA tak renomovaného experta akým je Marcel Klimek,“ uviedol pri menovaní prezident SBA Daniel Kollár (generálny riaditeľ ČSOB). „Marcela Klimeka poznám z finančného trhu už takmer tri desaťročia a som presvedčený, že jeho mimoriadna expertíza a skúsenosti budú významnou posilou pre SBA do budúcnosti,“ doplnil viceprezident SBA Jozef Kausich (generálny riaditeľ VÚB). „Ďakujem za prejavenú dôveru a verím, že sa nám spoločne a bankovníctvu v SR podarí preplávať prichádzajúcimi náročnými časmi so stabilitou a rastom tak, aby mohli banky podporovať rast slovenskej ekonomiky, domácností a byť tak naďalej pilierom pozitívneho rozvoja našej krajiny,“ reagoval Klimek.

Slovenská banková asociácia (SBA) je jedinou organizáciou zastupujúcu záujmy bánk pôsobiacich v SR. Jej 24 členov reprezentuje takmer 100 % slovenského bankového sektora. Asociácia okrem iného zabezpečuje aj činnosť Inštitútu alternatívneho riešenia sporov SBA. SBA je od roku 1996 členom Európskej bankovej federácie (European Banking Federeation - EBF), členom Európskej platobnej rady (European Payment Council - EPC) a členom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ).

Na základe Stanov SBA sú Prezident a výkonný riaditeľ štatutármi SBA. Výkonný riaditeľ najmä zastupuje SBA a koná v jej mene a o tejto činnosti informuje Prezídium na každom jeho zasadaní, riadi prácu zamestnancov SBA a zodpovedá Prezídiu za ich činnosť, vydáva interné akty riadenia, je zodpovedný za hospodárenie SBA.