Eduard Chmelár sa stal rektorom Akadémie médií

Eduard Chmelár sa stal rektorom Akadémie médií

Nová súkromná škola pre novinárov má svojho rektora.

 

 

Akademický senát Akadémie médií na svojom štvrtkovom zasadnutí zvolil rektora školy. Zo 14 platných odovzdaných hlasov bol 11 hlasmi zvolený Eduard Chmelár, napísala akadémia na svojej stránke. Akadémia médií predloží prostredníctvom ministerstva školstva návrh na menovanie rektora prezidentovi.

Akadémia médií je súkromná vysoká škola zameraná na štúdium mediálnej a marketingovej komunikácie a manažmentu médií.

Vznikla v roku 2006 ako nezisková organizácia. Založili ju Slovenský syndikát novinárov, traja bývalí predsedovia syndikátu: Ján Füle, Július Gembický a Zuzana Krútka a dvaja pedagógovia: Pavel Horňák a Jozef Vatrál. O rok neskôr dostali akreditáciu na študijné programy Mediálna komunikácia a Marketingová komunikácia. "Minister školstva Ján Mikolaj ale nepredložil návrh na udelenie štátneho súhlasu na rokovanie vlády SR. Tak sme sa súdili a v roku 2010 Najvyšší súd rozhodol, že je to vláda povinná prerokovať," povedaFüle. V auguste 2011 to vláda prerokovala a udelila škole štátny súhlas. Teraz má tri akreditované študijné programy - v marci pribudol manažment médií. 

Chmelár študoval žurnalistiku na FiF UK v Bratislave. V roku 2009 bol nezávislým kandidátom do Európskeho parlamentu na listine Strany zelených. V roku 2011 mal byť vo voľbách do parlamentu na kandidátke strany 99%, pred voľbami si to ale rozmyslel.

V roku 2005 bol habilitovaný v odbore slovenské dejiny. Ako novinár pôsobil v denníku Práca, v Literárnom týždenníku a Knižnej revue. Bol zakladateľom a prvým šéfredaktorom týždenníka Slovo. Je vedúcim Ústavu politických vied Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy a externe prednáša na Katedre žurnalistiky FF UKF v Nitre.  Je koordinátorom Iniciatívy za Občiansku ústavu.