Až 15% z viac ako 106 000 detí muselo vyhľadať očného lekára. BILLA spustila 7. ročník preventívneho programu „Zdravé oči už v škôlke“

Až 15% z viac ako 106 000 detí muselo vyhľadať očného lekára.  BILLA spustila 7. ročník preventívneho programu „Zdravé oči už v škôlke“ Foto: BILLA

Unikátny program postavený na včasnej a správnej diagnostike detského zraku zmenil život tisíckam škôlkarov. Viac ako 106 000 detí sa za šesť rokov zapojilo do preventívneho programu „Zdravé oči už v škôlke“, pričom 15 % z nich boli zistené očné odchýlky a odporučená návšteva oftalmológa.

Za programom, ktorý získal prestížne ocenenie VIA BONA SLOVAKIA 2022, stoja o. z. BILLA ľuďom a Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Nadchádzajúci siedmy ročník je navyše výnimočný vďaka spolupráci s obľúbenou detskou hudobnou skupinou PACI PAC. Materské školy z celého Slovenska sa do projektu môžu začať prihlasovať už v týchto dňoch.

ZANEDBAŤ PREVENCIU MÔŽE BYŤ ZÁSADNÉ

Tupozrakosť, škúlenie, astigmatizmus či ďalekozrakosť. Aj takéto poruchy vedia bezbolestne odhaliť odborne vyškolení pracovníci ÚNSS v programe „Zdravé oči už v škôlke“. Počas uplynulých šiestich ročníkov bolo skontrolovaných viac ako 106 000 detí v materských školách po celom Slovensku. Z  tohto počtu bola až u 15 % detí nájdená očná odchýlka a bola im odporučená komplexnejšia návšteva očného lekára. „Program Zdravé oči už v škôlke je unikátnou a užitočnou iniciatívou, ktorá dokáže podchytiť zrakové odchýlky u detí. Včasným záchytom niektorých vývojových očných ochorení a refrakčných chýb dokážeme predísť trvalému zníženiu zrakových funkcií. Prevencia má u detí veľký význam, preto by jej rodičia mali venovať pozornosť,“ uviedla MUDr. Beáta Bušányová, PhD., primárka Kliniky detskej oftalmológie LF UK a Národného ústavu detských chorôb v Bratislave.

6. ROČNÍK PROGRAMU „ZDRAVÉ OČI UŽ V ŠKÔLKE“ V ČÍSLACH:

• Od októbra 2022 do júna 2023 bol v programe zrak zmeraný 20 449 deťom v 497 materských školách po celom Slovensku. Odborníci navštívili 290 miest a obcí.
• Až 2964 deťom bola odporučená návšteva oftalmológa kvôli potrebnému komplexnému vyšetreniu zraku, čo predstavuje 14 % z celkového počtu zmeraných detí.
• Najviac meraní sa uskutočnilo v marci 2023, keď bol zrak preverený u 4211 detí
v 95 materských školách.
• Po spustení registrácie materských škôl do programu sa najrýchlejšie naplnili kapacity v Trenčianskom kraji, a to v priebehu piatich dní od štartu 6. ročníka. V ostatných krajoch, okrem Banskobystrického, bola online registrácia z dôvodu naplnenia kapacít ukončená
do 21 dní od jej spustenia.
• Až v 19 materských školách bol nulový podiel odporúčaní na ďalšiu návštevu očného lekára.
• V jednej z materských škôl bolo až 60 % z celkového počtu odmeraných detí odporučená návšteva očného lekára.

Zdravé oči už v škôlke - inštrukcie pred meraním   Foto: BILLA

O DETSKÝ ZRAK SA STARAJÚ UŽ AJ PACI PAC

Jedinečný koncept celého programu je postavený na včasnej a správnej diagnostike. Vyškolení odborníci bezbolestne a v známom prostredí materskej školy kontrolujú skríningovým meraním detský zrak. Každý škôlkar, ktorý sa zapojí do programu, dostane potvrdenie o meraní pre rodičov s nameranými zrakovými parametrami, a prípadným odporúčaním na ďalšie vyšetrenia u očného lekára. „Aj tento rok máme s programom veľké plány. Opäť je naším cieľom zmerať zrak 20 000 predškolákom. Naše aktivity však rozširujeme aj o spoluprácu s obľúbenou detskou spevácko-tanečnou skupinou PACI PAC, ktorá exkluzívne pre Zdravé oči už v škôlke vytvorila hravú, no zároveň poučnú pieseň s videoklipom. Deti tak zažijú množstvo zábavy a rodičia dostanú praktické odporúčania,“ povedala Jana Gregorovičová, podpredsedníčka predstavenstva o. z. BILLA ľuďom.

Foto: BILLA

Medzi deťmi veľmi obľúbená dvojica PACI PAC vytvorila unikátnu pieseň, aby deti roztancovala a nenáročnou formou ich upozornila na to, ako si svoje oči chrániť vhodnou stravou či tréningom. Text piesne a videoklip sú zámerne plné inšpiratívnych aktivít, ako je napríklad šúľanie plastelíny, navliekanie šnúrok, gúľanie očami, kreslenie, strihanie nožnicami, skákanie gumy, ktoré rodičia môžu so svojimi deťmi doma precvičovať prostredníctvom hier. Výnimočným prekvapením bude tento rok aj koncert PACI PAC v jednej z materských škôl zaradených do programu.

ZAČÍNA SA 7. ROČNÍK, REGISTRUJTE SA

Príležitosť zapojiť sa bezplatne do aktuálneho ročníka preventívneho programu „Zdravé oči už v škôlke“ majú materské školy naprieč celým Slovenskom. „Ak majú rodičia alebo pani učiteľky záujem pozvať odborníkov aj do svojho mesta, do svojej škôlky, odporúčam urobiť tak čo najskôr, pretože záujem je naozaj obrovský. Registráciu spúšťame už v piatok 20. októbra,“ skonštatovala Tatiana Winterová, riaditeľka ÚNSS.

BILLA PATRÍ MEDZI NAJZODPOVEDNEJŠIE FIRMY MINULÉHO ROKA NA SLOVENSKU

Za dlhodobý a strategický prístup k prevencii porúch zraku, ktorý má merateľný vplyv na život detí, získala spoločnosť BILLA ocenenie VIA BONA SLOVAKIA za rok 2022 v kategórii Dobrý partner komunity. „Pomoc komunitám pre nás nie je trendová záležitosť. Napokon, BILLA je po 30 rokoch fungovania na Slovensku tiež jedna veľká komunita – zákazníkov, zamestnancov a dodávateľov. Byť označený za Dobrého partnera komunity je záväzok do budúcnosti, no zároveň je to pre nás potvrdenie, že sme na dobrej ceste a naša podpora a pomoc pre rôzne skupiny ľudí má veľký význam,“ dopĺňa J. Gregorovičová. Okrem prevencie a starostlivosti o detský zrak BILLA pokračuje aj vo svojich aktivitách zameraných na zlepšovanie podmienok diagnostiky malých pacientov. Vďaka dlhodobej spolupráci s Klinikou detskej oftalmológie LF UK a Národného ústavu detských chorôb spoločnosť pomohla skvalitniť vyšetrenia zakúpením viacerých špecializovaných prístrojov či revitalizáciou priestorov detskej čakárne.

Najnovšie