Rada bude rozdeľovať frekvencie

Rada bude rozdeľovať frekvencie Foro: Best FM

Rada pre vysielanie a retransmisiu pravidelne dvakrát do roka rozhoduje o nových majiteľoch rozhlasových frekvencií. V jarnom výberovom konaní je jedenásť licencií.

 


Dve bratislavské, novoskoordinované frekvencie v Lučenci, Martine, Novom Meste nad Váhom, Považskej Bystrici, Rožňave, Spišskej Starej Vsi a v Trebišove. Rozhodovať sa bude aj o frekvenciách v Nitre, kde sa očakáva viac záujemcov a v Poprade.
Najatraktívnejšie sú dve frekvencie v Bratislave. Podľa rádia.sk záujem o rozšírenie pokrytia a spustenie moderovaného vysielania od svojho vzniku deklaruje Rocková republika.
„V hre sa po troch rokoch od premiéry pred licenčnou radou objaví aj frekvencia 105,9 MHz v Nitre. Vtedy ju chcelo získať univerzitné Rádio Plus, ktoré ju cez spoločnosť Jolin koordinovalo. O frekvenciu malo vtedy záujem i Rádio Rock. Nebola pridelená a odvtedy sa s ňou nedialo nič, prebiehalo súdne konanie, a tak bola blokovaná," píše web rádia.sk.

 

Po dlhom čase od ukončenia vysielania Rádia Tour sa bude možné uchádzať aj o frekvenciu 93,2 MHz v Poprade. V ponuke rady sa neobjavili frekvecie po rádiu Viva, po rozhodnutí Najvyššieho súdu sa kauza rádia vrátila späť na začiatok.

Žiadosť o udelenie alebo zmenu licencie je potrebné poslať do 24. apríla na adresu Rady pre vysielanie a retransmisiu. Verejné vypočutia bude 20. mája.