Hlučná reklama by mala z obrazovky zmiznúť

Hlučná reklama by mala z obrazovky zmiznúť

Od Nového roka by už divákov nemali rušiť veľké rozdiely v hlasitosti medzi jednotlivými programami. Vysielatelia sa dohodli, že budú používať jednotnú normu, ktorá upraví zvuky, aby boli pre ľudské ucho prijateľné. Upraví to zákon.

 

 

Aj keď vysielatelia to len neradi priznávajú, reklama je neraz hlasnejšia ako program, ktorý prerušuje. Z iniciatívy RTVS sa uskutočnilo stretnutie vysielateľov, na ktorom sa dohodli na aplikácii európskej normy EBU R-128, ktorá určuje hlasitosť a vyrovnáva všetky zvuky. „Nebudeme používať diaľkové ovládania, aby sme znížili hlasitosť. Alebo pri prepínaní programov medzi jednotlivými stanicami, že budeme mať rôzne hlasitosti. Všetko by malo byť po určitom čase rovnaké," povedal vo vysielaní RTVS zvukový majster RTVS.
Na jednotných pravidlách sa zhodli okrem vysielateľov aj členovia Rady pre vysielanie a retransmisiu. Pripravuje sa nová novela zákona, ktorá by v prípade schválenia mal platiť od januára.

V súčasnosti kontroluje hlasitosť rada, práve v utorok pokutovala Markízu a JOJ za prekročenie hlasitosti. Rada používa technické zariadenie na vyhodnocovanie hlasitej reklamy, „no spôsob merania je neobjektívny, neposudzuje zvuk ako taký a technická implementácia je v praxi pre vysielateľov neaplikovateľná," povedal technický riaditeľ RTVS Andrej Doležal.

„Môžeme to ilustrovať na konkrétnom príklade: televízia vysiela film s objektívne tichšou sekvenciou – môže to byť napríklad zámer režiséra – po ktorej nasleduje reklama a výsledkom je pokuta pre vysielateľa. A to napriek tomu, že samotná reklama má stále rovnakú úroveň hlasitosti počas celého vysielacieho dňa, týždňa či roka. Keďže sa hlasitosť reklamy počas vysielania nemení, vysielatelia dostávali pokutu v podstate nie kvôli príliš hlasnej reklame, ale kvôli objektívne tichšiemu filmu, ktorý reklame predchádzal," povedal Doležal.