Mesto trúbi do útoku: Boj s nelegálnymi bilbordami zintenzívňujeme

Mesto trúbi do útoku: Boj s nelegálnymi bilbordami zintenzívňujeme Foto: Mesto bez reklamy

Magistrát hlavného mesta tvrdí, že po kauze s nálepkami,  v boji proti nelegálnym bilbordom pristúpi k ich odstráneniu.

 


Hlavné mesto cez víkend umiestnilo na 100 bilbordoch výzvu na ich odstránenie. Upozornenie dali aj na  ďalších 500 plôch, na ktorých sú nelegálne nalepené plagáty. „V najbližšom období sa zameriame na odstraňovanie reklamných zariadení na verejných priestranstvách," oznámil dnes magistrát. „Vzhľadom na to, že v denníku SME vyšiel článok, ktorý vytvára dojem, že hlavné mesto označilo nálepky za omyl, chceme všetkých ubezpečiť, že našu aktivitu nezastavujeme, ale naopak, zintenzívňujeme."

 

Mesto tvrdí, že bilbordy neoznačilo omylom: "Nálepky boli priorite umiestnené na tie nosiče, po celom území Hl. m. SR Bratislava, ktoré neboli označené v súlade so zákonom, nebola na nich informácia o vlastníkovi, boli poškodené alebo znečistené. Niektoré z nosičov vonkajšej reklamy boli (navyše, čiže nie omylom) označené nálepkou k odstráneniu nosiča vonkajšej reklamy vo vlastníctve spoločnosti, pri ktorých bolo možné vlastníka riadne identifikovať."

Magistrát tvrdí, že v stredových pásoch cestných komunikácií mesto získalo prísľub, že reklamné spoločnosti odstránia postupne svoje reklamné zariadenia. „Pôvodne sa tak malo stať do decembra 2012. Z hľadiska zákonných možnosti je mesto "odsúdené" najmä na dohodu a je limitované vo svojich aktivitách.


Spoločnosť Akcent BigBoard sa v utorok stretla so zástupcami bratislavskej samosprávy. "Mesto a spoločnosť sa však zhodli na tom, že princíp, kedy sa v stredovom zelenom páse nemajú nachádzať reklamné zariadenia, je správny, a preto spoločnosť Akzent BigBoard, a.s., bude postupne nosiče/zariadenia, ktoré sa dnes nachádzajú v stredových pásoch, odstraňovať na vlastné náklady," mapísal magistrát.

„Ten, kto nalepil upozornenia na naše reklamné plochy sa dopustil protiprávneho zásahu do majetku našej spoločnosti a preto zvážime, či požiadame orgány činné v trestnom konaní o prešetrenie tohto protiprávneho konania," napísala v utorok spoločnosť v stanovisku pre Markízu.

Magistrát očakáva, že na výzvu zareagujú aj ostatné spoločnosti a v najbližších dňoch dôjde k dohode, aby zariadenia odstraňovali samotné firmy, nie samospráva na úkor výdajov z verejného rozpočtu. „Ak do 15. augusta vlastníci zariadení nezareagujú, mesto podnikne ďalšie kroky smerujúce k znižovaniu vizuálneho smogu na hlavných bratislavských cestných ťahoch."
Samospráva za posledné dva roky po dohode s vlastníkmi odstránila 239 reklamných zariadení a 189 informačných panelov. Najviac 131 nepovolených reklamných tabúľ bolo odstránených z okolia križovatiek hlavných cestných ťahov