Zverejnili harmonogram očkovania. Pozrite sa, v ktorej z 11 fáz sa nachádzate

Minister zdravotníctva dnes zverejnil harmonogram očkovania a zároveň kritéria, podľa ktorých sú zaradení občania do rôznych skupín.  Jednotlivé fázy:

 1. fáza zdravotníci

2. fáza – ľudia nad 85 rokov

3. fáza – ľudia nad 75 rokov

4. fáza – ľudia nad 65 rokov

5. fáza – pacienti so závažnými ochoreniami (onkologickí pacienti v štádiu liečby ochorenia a podobne – presný zoznam TU)

6. fáza – pacienti s o niečo menej závažnými ochoreniami (napríklad onkologickí pacienti v remisii či po prekonaní choroby)

7. fáza – učitelia nad 55 rokov

8. fáza – populácia nad 55 rokov

9. fáza – všetci ostatní učitelia

10. fáza – ľudia nad 45 rokov

11. fáza – populácia medzi 18 a 45 rokov

Podrobné kritéria pre jednotlivé fázy: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2021/10/20210120_5298266-2.pdf