Aktuálne podrobnosti ohľadom očkovania učiteľov ďalších pracovníkov v školstve

Ministerstvo škosltva zverejnilo podrobnosti ohľadom očkovania učiteľov ďalších pracovníkov v školstve:

Intenzívne s Ministerstvom zdravotníctva pracujeme na príprave očkovania učiteľov a ostatných zamestnancov. Vzhľadom na to, že je to náročný logistický proces, treba všetko veľmi dôkladne a zodpovedne naplánovať. A to si vyžaduje čas. Tu sú aktuálne informácie:
? od stredy sa nastavuje systém, aby sa dalo overiť, kto je pedagogickým zamestnancom,
? očkovať sa začne v sobotu, s najväčšou pravdepodobnosťou vo väčšine krajských miest a v Martine,
? v prvej fáze sa budú očkovať učitelia, ale aj asistenti a vychovávatelia. Začne sa s tými, ktorí pracujú v MŠ, na prvom stupni ZŠ a končiacich ročníkoch SŠ v krajských mestách,
? cez víkend sa začne očkovaním pedagogických zamestnancov do 55 rokov vakcínou od AstraZeneca,
? od pondelka sa budú vakcínovať pedagogickí zamestnanci nad 55 rokov,
? učitelia sa budú na očkovacích centrách preukazovať potvrdením o statuse učiteľa/pedagogického zamestnanca od riaditeľa školy,
? formulár na potvrdenie bude v dohľadnej dobe distribuovaný na školy a zverejnený v aScAgende a eŠkole,
? aplikáciu na prihlasovanie na očkovanie pripravuje NCZI a mala by byť spustená v najbližšej dobe,
? prvá fáza by mala trvať najbližšie tri týždne a následne sa budú identifikovať ostatní zamestnanci škôl tak, aby boli všetci zaočkovaní v čo najkratšej dobe,
? ešte dnes oznámime bližšie informácie.