Ako bude vyzerať otváranie škôl od 19. apríla podľa covid automatu (ZOZNAM)

Návrat k prezenčnej výučbe je možný vďaka zlepšeniu epidemiologickej situácie v krajine, preočkovanosti zamestnancov škôl či kvalitným pravidlám Covid semafor pre školy v čase pandémie.

AKO TO BUDE VYZERAŤ:

Od 19. apríla 2021 sa môžu vrátiť k prezenčnej forme výučby aj žiaci ôsmych a deviatych ročníkov zo základných škôl mimo čiernych okresov.
Otvorené budú aj naďalej MŠ, prvý stupeň ZŠ, špeciálne školy, stredné zdravotnícke školy, posledné ročníky SŠ, poradenské centrá a ZUŠ pre individuálnu výučbu.

Od 26. apríla sa celé školstvo prepne do „regionálneho Covid automatu“. V okresoch s priaznivou epidemiologickou situáciou tak bude možné otvoriť školy a školské zariadenia pre ďalšie kategórie detí a žiakov.
Ako to bude vyzerať v jednotlivých okresoch podľa stupňa varovania Vám prinášame v prehľadných infografikách.