Zaočkovaní a tí, čo prekonali koronu, majú od 19.4. viac výnimiek, prinášame podrobnosti

Vláda od pondelka 19. apríla uvoľňuje viaceré opatrenia. Zákaz vychádzania síce bude platiť naďalej, ale výrazne sa rozšíri okruh výnimiek. Alternatívou k negatívnemu testu na covid-19 bude aj naďalej zaočkovanie alebo prekonanie ochorenia, upravili sa však podrobnosti:

 Výnimka týkajúca sa časového intervalu po prekonaní COVID-19 sa predlžuje z troch mesiacov na 180 dní.

Kto nepotrebuje test:
- osoba očkovaná mRNA vakcínou (napríklad Moderna, Pfizer/BioNtech), ak od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke
- osoba očkovaná vektorovou vakcínou (napríklad AstraZeneca) a uplynuli 4 týždne po 1. dávke
- osoba očkovaná mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní a má potvrdenie o prekonaní ochorenia
- osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má potvrdenie o prekonaní ochorenia nie staršie ako 180 dní (vláda to dodatočne opravila z pôvodných 90 dní)*
- osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19

*Vysvetlenie:

Obmedzenie pohybu zákazom vychádzania sa nevzťahuje na osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o prekonaní COVID - 19, nie starším ako 180 dní.

 Úrad vlády SR a Úrad verejného zdravotníctva SR evidovali nesúlad medzi uznesením vlády č. 203 zo 16. apríla 2021 a vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 187 v bodoch, ktoré stanovujú platnosť potvrdenia o prekonaní COVID-19.

Úrad vlády SR postupoval pri tvorbe uznesenia vlády v zmysle schválených dokumentov, ktorým bol i záver Pandemickej komisie vlády SR zo dňa 14.apríla 2021. Tá vo svojom odporúčaní stanovila lehotu 90 dní.

Úrad verejného zdravotníctva však pri tvorbe vyhlášky vychádzal z najnovších odporúčaní konzília odborníkov a medzinárodných zdravotníckych inštitúcií a stanovil lehotu 180 dní, ktoré do odporúčaní a záverov Pandemickej komisie vlády SR premietnuté neboli. K odstráneniu nesúladu príde na najbližšom zásadní vlády SR v stredu 21. apríla tak, že časový interval potvrdenia po prekonaní COVID-19 sa predĺži z 90 na 180 dní. Príslušné kontrolné orgány budú do tohto času usmernené, aby rešpektovali potvrdenia o prekonaní COVID-19, ktoré nie sú staršie ako 180 dní. Čiže 180 dní platí už od 19. apríla.

Zmierňujú sa aj opatrenia pri prechode cez hranice pre tzaočkovaných a tých, čo prekonali covid:

Osoby, ktoré od pondelka 19. apríla 2021 od 6:00 vstúpia na územie SR a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko alebo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a,
- Ak absolvovali očkovanie proti COVID-19 a u mRNA vakcíny (napr. Moderna, Pfizer/BioNtech) uplynulo viac ako 14 dní od podania druhej dávky a u vektorovej vakcíny (napr. AstraZeneca) uplynuli viac ako štyri týždne od podania prvej dávky,
- ak osoba prekonala COVID-19 a bola zaočkovaná do 180 dní vektorovou alebo mRNA vakcínou a uplynulo najmenej 14 dní od podania prvej dávky,
- ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 pred menej ako 180 dňami,
Sú povinné:
1. Najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica a na požiadanie sa preukázať potvrdením o registrácii,
2. musia mať potvrdenie o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 48 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín,
3. podrobiť sa izolácii v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa ukončuje pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa alebo obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Tento test možno podstúpiť kedykoľvek, netreba čakať 8 dní od návratu!