O voľné rozhlasové frekvencie prejavilo záujem osem vysielateľov, najžiadanejšia je 97,6 MHz Bratislava - Devínska

V aktuálnom výberovom konaní je zaradených devätnásť voľných frekvencií na terestriálne rozhlasové vysielanie. Vyhlásila ho 6. júla 2022 ešte Rada pre vysielanie a retransmisiu, ktorá sa síce od 1. augusta zmenila zákonom na Radu pre mediálne služby, ten však upravuje, že konania vo veciach udeľovania licencií a zmeny udelených licencií začaté pred 1. augustom, ktoré neboli právoplatne skončené, sa dokončia podľa právnych predpisov účinných k 31. júlu. Termín na podanie žiadosti o frekvencie vypršal uchádzačom 19. augusta 2022.

Najväčší záujem je o frekvenciu 97,6 MHz Bratislava – Devínska, o ktorú sa prihlásili štyria vysielatelia – D.EXPRES, k.s. pre programovú službu ROCK, SUB FM, s.r.o. pre svoju rovnomennú stanicu, Marek Petráš pre Rádio Košice a Dr. FM, s. r. o. pre Dobré rádio. Posledná menovaná spoločnosť sa vo výberovom konaní uchádza o pridelenie najväčšieho počtu frekvencií spomedzi všetkých uchádzačov – deväť, medzi nimi aj dve druhé najžiadanejšie frekvencie s troma uchádzačmi – 100,7 MHz Zvolen a 104,5 MHz Košice a dvojicu spoločne prideliteľných frekvencií 104,1 MHz Prešov a 104,2 MHz Domaša.

Spoločnosti SUB FM, s.r.o. a D.EXPRES, k.s. zhodne žiadajú o pridelenie dovedna štyroch frekvencií; v prípade druhého menovaného vysielateľa pre tri rôzne programové služby: okrem spomenutého rádia ROCK má vysielateľ záujem posilniť jednou frekvenciou sieť stanice Melody a dvoma rádia Európa 2. Pre dve svoje rozhlasové stanice požaduje frekvencie aj Marek Petráš – dvoma novými kmitočtami by chcel rozšíriť pokrytie Rádia Košice, o päť frekvencií, vrátane druhej dvojice spoločne prideliteľných frekvencií - 98,7 MHz Martin a Žilina, sa ako jediný žiadateľ uchádza pre Detské rádio.

Frekvencií, o ktoré sa v aktuálnom výberovom konaní prihlásil len jeden vysielateľ, je spomedzi devätnástich zaradených dvanásť. Patrí medzi ne aj jedna z troch frekvencií, o ktorú Radu požiadala spoločnosť Zoznam Radio VIVA s.r.o. pre RADIO VIVA – 101,9 MHz Žilina. Len o jednu frekvenciu žiadajú aktuálne Radu zvyšní traja z ôsmich uchádzačov – EJ, s.r.o. v Trenčíne pre Rádio Aetter, MIRJAM s.r.o. v Rimavskej Sobote pre MIRJAM RADIO a POWER DEVELOPMENT s.r.o. v Košiciach pre Rádio Šírava.

Verejné vypočutie žiadateľov, ktoré predchádza rozhodnutiu Rady o pridelení frekvencií, je naplánované na utorok 20. septembra 2022, a rovnako ako rozhodovanie Rady o pridelení frekvencií v nasledujúci deň bude naživo prenášané prostredníctvom youtube kanála Rady.