Expertka: Chemické látky napríklad v plastoch môžu mať vplyv na ľudské zdravie

Chemické látky, obsiahnuté napríklad v plastoch, sa môžu pomerne ľahko uvoľniť do okolia, a negatívne tak ovplyvňovať ľudské zdravie. Odhadom sa používa 100.000 chemických látok v priemyselných aj spotrebných produktoch. Tisíce z nich majú schopnosť narušiť ľudský endokrinný alebo metabolický systém, povedala v rozhovore lekárka Klára Matoušková. Preukázať spojenie chemických látok priamo so zdravotnými problémami v populácii je však náročné.

"Naše telá sú veľmi jemne vyladený systém. Endokrinné tkanivá a orgány, a hormóny, ich signálni poslovia, hrajú v tomto vyladení zásadnú a prastarú úlohu - či už pri raste a vývoji, reprodukcii alebo prostej homeostáze, to znamená pri vyrovnávaní sa s vonkajšími i vnútorné vplyvy v rozpätí, ktoré nazývame zdravie. Nové a stále pribúdajúce chemické látky do tohto systému vstupujú nepozvané a neočakávané, a sú novým rizikom, s ktorým by sme mali byť dobre oboznámení,“ uviedla Matoušková.

Napríklad bisfenol, známy pod skratkou BPA, má dobrú vlastnosť stvrdzovať ako epoxidové alebo vinylové živice, tak aj plastové fľaše a krabičky. "Pri zahriatí sa BPA zo základného polyméru, teda živice alebo polykarbonátu, uvoľňuje a dostáva do obsahu - napríklad vody v onej fľaši, ktorú sme nechali v horúcom letnom dni v aute, alebo v paradajkovej omáčke, ktorú v tej krabičke dáme do mikrovlnky," povedala lekárka.

Prítomnosť BPA v plaste podľa nej nie je zdravotne neutrálna, ale môže silne ovplyvňovať hormonálny systém. "Podobne, ako syntetické estrogény, ktoré dostanete u lekára. Až na to, že hormonálnu nálož z onej vody alebo omáčky vám nikto nepredpísal," dodala. Estrogény sú hlavné ženské pohlavné hormóny. Medzi ďalšími látkami v plastoch spomenula lekárka napríklad ftaláty, ktoré majú vplyv na produkciu testosterónu, teda mužský pohlavný hormón, a fluórované zlúčeniny, ktoré môžu znižovať obsah minerálov v kostiach.

S istotou spojiť príčiny rozšírených chorôb v populácii s chemickými látkami je podľa lekárky náročné. Avšak nepriamych dôkazov a náznakov napríklad z epidemiologických dát je pomerne dosť. "BPA aj ftaláty sú obezogény, látky, ktoré nastavujú metabolizmus na ukladanie a nespotrebovanie tukov. Incidencia nádorov endokrinných orgánov sa zvyšuje populáciami naprieč kontinentmi a socioekonomickými faktormi," povedala.

Poukázala na to, že s neplodnosťou zo strany mužov aj žien sa dnes v Česku stretáva pätina párov. "Len je v dnešnej realite ťažké odlíšiť, do akej miery je obezita, cukrovka alebo neschopnosť počať dieťa spôsobená endokrinne aktívnymi látkami z vonkajšieho prostredia," uviedla. Indicií pre tvrdenie, že sú jedným z dôležitých príčin týchto ochorení, je podľa nej však dostatok.

Jadro problému podľa Matúškovej tkvie v systéme, ktorý dovolil do prostredia a organizmov vypúšťať látky, ktoré odborníci adekvátne neotestovali na bezpečnosť. Riešenia by mali ponúknuť regulačné agentúry, úrady a vlády. "Na jeseň chystá OSN takzvanú Plastovú dohodu. Tím z Food packaging forum a lekár Leo Trasanda vyjednáva väčší dôraz tohto dokumentu na otázku vplyvu plastov na ľudské zdravie a vplyvu plastových aditív na celú problematiku. Postupne si riziká uvedomujú aj nadnárodné organizácie," dodala lekárka.