EP upozorňuje na útoky na médiá v Maďarsku, Poľsku a Slovinsku

EP upozorňuje na útoky na médiá v Maďarsku, Poľsku a Slovinsku Ilustr. foto: Omediach.com

Slobodné a nezávislé médiá sú životne dôležité pre demokratické spoločnosti a Európska komisia a Rada by ich mali dôrazne chrániť.

Väčšina poslancov počas stredajšej rozpravy s komisárkou Věrou Jourovou a portugalskou štátnou tajomníčkou pre európske záležitosti Anou Paulou Zacarias, ktorá zastupovala Radu (ministrov) EÚ, vyzdvihla dôležitosť slobodných médií pre demokraciu a demokratickú spoločnosť a zdôraznila potrebu zaistiť ich nezávislosť od politického zasahovania.

Zákonodarcovia vyzvali Komisiu, aby aktívnejšie chránila novinárov v Európe a ukončila v tejto súvislosti beztrestnosť vlád členských štátov. Požiadali tiež Radu, aby dokončila proces podľa článku 7 Zmluvy o EÚ vo vzťahu k Maďarsku a Poľsku.

Časť poslancov tiež vyzvala na aktiváciu mechanizmu, ktorý podmieňuje prístup k financiám EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu.

Niektorí zákonodarcovia však rozpravu označili za politicky zaujatú. Svojich kolegov kritizovali za nedostatok informácií o situácii v Maďarsku, Poľsku a Slovinsku a za nedostatok tolerancie vo vzťahu k odlišným názorom.

Rozprava je reakciou na obavy poslancov z najnovšieho vývoja v oblasti slobody médií v Maďarsku, Poľsku a Slovinsku. Poslanci reagovali na nedávne rozhodnutie o neobnovení licencie pre Klubrádió v Maďarsku, návrh na zavedenie dane z reklamy v médiách v Poľsku a vynárajúce sa informácie o politickom zasahovaní do práce médií v Slovinsku.

Parlament v novembru 2020 prijal nelegislatívne uznesenie o slobode médií v EÚ. Poslanci v schválenom texte vyzvali na lepšiu ochranu novinárov, posilnenie plurality médií a prijatie opatrení proti množiacim sa nenávistným prejavom na internete.