Katolícke noviny menia šéfredaktora

Katolícke noviny menia šéfredaktora Rerofoto KN

Na čele najväčšieho katolíckeho týždenníka na Slovensku došlo k personálnym zmenám.

Katolícke noviny vydáva spolok svätého Vojtecha. Výbor spolku na svojom zasadnutí 20. septembra odsúhlasil menovanie nového šéfredaktora Katolíckych novín kňaza Igora Hanka.

Igor Hanko nahradí 1. októbra na poste Mariána Šurába. Dôvody zmeny spolok neuviedol. Posledné mesiace viedol noviny dočasne riaditeľ Spolku sv. Vojtecha Ivan Šulík.

Informáciu o novom šéfredaktorovi priniesla TK KBS.

Igor Hanko sa narodil 13. mája 1971 v Nitre a po štúdiu na Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave – Teologickom inštitúte v Nitre v rokoch 1990 až 1996 bol 22. júna 1996 vysvätený za kňaza. V rokoch 1996 až 1997 pôsobil ako kaplán v Trenčíne, od 1. októbra 1998 ako školský kaplán na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre. V rokoch 2000 až 2003 študoval na Pápežskej Gregorovej univerzite, kde získal licenciát z biblickej teológie. Počas štúdia v Ríme bol v rokoch 2004 až 2005 súčasne kaplánom vo farnosti Urbania. Od 1. júla 2005 bol administrátorom farnosti Nitra-Dolné Krškany. V roku 2009 zložil rigoróznu skúšku v odbore teológia na Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave a odvtedy pôsobí ako odborný asistent na Katedre biblických vied v Teologickom inštitúte v Nitre. V roku 2011 bol menovaný za farára vo farnosti Nitra-Dolné Krškany, kde pôsobí doteraz.

Katolícke noviny boli založené v roku 1849.