MO SR: Dôležité informácie o plošnom testovaní

Ministerstvo obrany zverejnilo dôležité informácie o plošnom testovaní.

 

Profesionálni vojaci sú aj v týchto chvíľach v teréne na Orave a v Bardejove, kde spolu s predstaviteľmi miestnej samosprávy fyzicky navštevujú navrhované odberné miesta. Kontrolujú, či spĺňajú podmienky pre bezpečné testovanie obyvateľstva, pričom každé odberné miesto bude finálne posúdené miestnym okresným hygienikom. ✅

Chceme ubezpečiť všetkých občanov, že testovať sa bude iba v priestoroch, ktoré budú takýmto spôsobom schválené.

➡️ Testovať bude vždy výhradne zdravotnícky personál, pričom výsledok bude odovzdaný každému testovanému osobne v zalepenej obálke. V prípade pozitívneho výsledku testu budú súčasťou oznámenia aj ďalšie informácie a povinnosti.

➡️ Postup testovania bude organizovaný v jednom smere a tak, aby testované osoby nestáli v tom istom priestore. V prípade, že to podmienky dovolia, bude testovanie realizované v exteriéri.

➡️ Testovať sa môžu osoby od 10 rokov. Naopak, účasť na testovaní sa neodporúča seniorom nad 65 rokov, teda tým, ktorí sa zdržiavajú najmä v domácom prostredí. Testovať sa nebudú ani imobilní obyvatelia. Obyvatelia domovov sociálnych služieb budú testovaní samostatne a priamo v zariadení.

➡️ Testovanie bude všetkým obyvateľom umožnené na najbližšom odberovom mieste.

➡️ V rámci Oravy a Bardejova je aktuálne identifikovaných celkovo 235 odberných miest, v rámci ktorých by malo byť testovaných viac ako 180 000 osôb.

➡️ Na testovaní sa bude podieľať viac ako 2 500 vojakov, policajtov, hasičov, zdravotníkov a administratívnych pracovníkov.

V týchto chvíľach pre vás pripravujeme aj webovú stránku, v rámci ktorej budú sústredené všetky aktuálne informácie, ako aj formuláre pre záujemcov o poskytnutie pomoci pri testovaní.